Edytuj nagłówek
Współpraca

Wyjazdy studentów na studia (SMS) i na praktykę (SMP/SMT) – stawki miesięczne

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie w 2022 roku

Kraje należące do danej grupy

Studia

Praktyka

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, kraje regionu 14

550 €

700 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, kraje regionu 5

550 €

700 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

600 €

Stawki wyjazdów krótkoterminowych, w tym BIP - Blended Intensive Programme (Mieszane Programy Intensywne):

  • grant przy wyjeździe krótkoterminowym: 70 € / 1 dzień
  • w przypadku wspólnej podróży zwrównoważonymi środkami transportu (np. carpooling) - jednorazowy dodatek "Green travel": 50 €

Stawki dla osób z mniejszymi szansami (studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego oraz studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności):

  • Wyjazdy długoterminowe:
    • Dodatkowe 250 € na każdy miesiąc mobilności dla osób z mniejszymi szansami;
  • Wyjazdy krótkoterminowe, w tym BIP - Blended Intensive Programme (Mieszane Programy Intensywne):
    • 100 € więcej na wyjazd - dla mobilności od 5 do 14 dni;
    • 150 € więcej na wyjazd - dla wyjazdów od 15 do 30 dni 

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie w 2021 roku

Kraje należące do danej grupy

Studia

Praktyka

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, kraje regionu 14

520 €

670 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy, kraje regionu 5

500 €

650 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

600 €

Stawki obowiązujące w projektach zaakceptowanych w konkursie w 2020 roku

Kraje należące do danej grupy

Studia

Praktyka

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

520 €

620 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

500 €

600 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

550 €