Edytuj nagłówek
Kandydat
 

 informatyka

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Studia na kierunku Informatyka dobrze przygotowują do wykonywania zawodu poprzez zajęcia praktyczne w nowoczesnych pracowniach. Akademicka kadra dydaktyczna oraz wykładowcy – praktycy zapewniają zarówno przygotowanie teoretyczne jaki i praktyczne do pracy w branży IT. Program studiów uwzględnia całe spektrum przedmiotów stanowiące bardzo dobre podstawy związane z programowaniem, architekturą komputerów, sieciami komputerowymi czy bazami danych. Podstawy te stwarzają możliwość samodzielnego pogłębiania wiedzy w zakresie rozwiązań, które pojawią się w przyszłości. Absolwent kierunku Informatyka nie ma problemu ze znalezieniem pracy, a wynagrodzenia w tej branży są bardzo satysfakcjonujące.
Kierunek Informatyka od wielu lat prężnie się rozwija podążając za wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Współpracujemy z SAP na Technologicznym Uniwersytecie w Monachium. W ramach SAP University Competence Center, na kierunku Informatyka prowadzone się zajęcia z podstaw administracji SAP BASIS, które przygotowują studentów do pracy z jednym z najnowocześniejszych systemów informatycznych wspomagającym obsługę biznesu. Kompetencje te są bardzo poszukiwane.
Absolwent kierunku Informatyka będzie przygotowany do zmieniającego się rynku pracy.