Edytuj nagłówek
Dla pracownika

Ulotka dla pracownika - Autozapis PPK 2023

PPK

 


Badania profilaktyczne pracowników

Od stycznia 2023r. badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie wykonuje Centrum Medyczne ELBIT MED, 06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 7

  • Środa   9.00-14.00
  • Piątek 11.00-14.00

Umówienie daty i godziny wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 23 6723530 lub 23 6723531 lub osobiście w siedzibie ELBIT MED.  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 14.00.
 

W celu sprawnej obsługi wskazanym jest, aby co najmniej na tydzień wcześniej umawiać wizytę u lekarza medycyny pracy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.elbitmed.pl

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 poz.28)

informujemy ,że :

W przypadku gdy zaliczka nie jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek( podatnik nie złożył w Uczelni PIT-2), podatnik może złożyć wniosek do płatnika o niestosowanie mechanizmu poboru zaliczek określonego w rozporządzeniu.  

Dla przykładu , podatnik może złożyć taki wniosek jeśli:

  • Zatrudniony jest na dwóch etatach w różnych firmach (wniosek można złożyć do tej firmy, która nie uwzględnia kwoty wolnej w zaliczkach)
  • Zatrudniony jest na etacie i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą (rozliczaną według skali) lub rozlicza najem prywatny
  • Zatrudniony jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenia z organu rentowego (wniosek można złożyć w firmie)

Wzór wniosku do pobrania na stronie Uczelni w zakładce „Dla pracownika”.                                            Wnioski należy składać do kwestury.

Źródło: MF,podatki,gov.pl
Ciechanów, 17.01.2022r.

Do pobrania: Wniosek o niestos._przedł._termin.

Informacja  dla pracowników Uczelni   dotycząca   Polskiego ładu  

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku zasadami wypłacania wynagrodzeń i rozliczania podatkowego pracowników według zasad „Polskiego Ładu „ informujemy, że na stronie Uczelni w Sekcji „dla pracownika „zostały udostępnione dla Państwa druki wniosków i oświadczeń składanych na wniosek indywidulny pracownika w celu zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego oraz niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów przy naliczaniu  wynagrodzeń w 2022r.
Wszelkie inne informacje dotyczące rozliczania wynagrodzeń i podatków oraz druki do zastosowania obowiązujące od 2022 roku dostępne są  na stornie Ministerstwa Finansów  Portal gov.pl

Polski Ład - dokumenty do pobrania


Zmiana lekarza medycyny pracy.

Dział Spraw Osobowych informuje, że od dnia 01.01.2022r. pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w zakresie badań medycyny pracy obsługuje Poradnia Medycyny Pracy - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ESKULAP Centrum Medyczne w Ciechanowie ul.  Narutowicza 20.
Link do Poradni Medycyny Pracy
https://eskulap-cmc.pl/medycyna-pracy/poradnia-medycyny-pracy


Informacja o wyborze instytucji PPK


 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi technicznych aspektów zamieszczania materiałów dydaktycznych na platformie Moodle przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję. Zachęcamy do uważnego jej prześledzenia.

Instrukcja korzystania z platformy Moodle Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Zespół IT


KOMUNIKAT

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

w sprawie obowiązku potwierdzenia przez właściciela numerów ORCID w systemach POL-on i PBN poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.

 

Ważny Komunikat Działu Spraw Osobowych
w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.

Pracownik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w programie. Oszczędności zebrane na rachunkach PPK będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika.

Zmiany wynikające z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych będą wprowadzane etapami. Pracodawcy w Polsce – zgodnie z obowiązującymi ich terminami – będą zobowiązani do podpisania w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Aby rozpocząć oszczędzanie, pracownik nie musi wykonywać żadnych czynności. Do programu zostanie automatycznie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat, a nie ukończyła 55 roku życia i nie zgłosiła rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Oszczędności pracownika budowane w ramach PPK będą pochodzić z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz od państwa.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prosty i atrakcyjny program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Skierowany jest do ok. 11,5 min Polaków, pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli zarówno do tych na etacie, jak i zatrudnionych np. na umowę-zlecenie.

W PPK co miesiąc od 2 do 4% pensji pracownika brutto będzie przekazywane na prywatny rachunek PPK, do którego pracodawca dołoży swoją część - od 1,5% do 4% wynagrodzenia brutto. Jeśli pracownik nie zrezygnuje z oszczędzania, otrzyma od Państwa wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłaty roczne (240 zł).

Zgromadzone środki są prywatne, podlegają dziedziczeniu, a zgromadzonym kapitałem zarządzają instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria. Przez cały czas uczestnicy mają również wgląd do stanu swojego konta PPK.
Środki z PPK można wycofać w każdej chwili, ale najkorzystniej jest poczekać do 60 roku życia. Wtedy wypłacając je w minimum 120 comiesięcznych ratach (10 lat) nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych.

Program rusza 1 lipca 2019 roku. Najpierw dołączą do niego firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Te zatrudniające minimum 50 pracowników dołączą do PPK od stycznia 2020 roku, a co najmniej 20 osób - od lipca 2020 roku. Pozostałe firmy i jednostki sektora finansów publicznych wejdą do programu od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji na temat systemu PPK i korzyści z uczestnictwa w nim można znaleźć na: https://www.mojeppk.plZarządzenie nr 2/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 1 stycznia 2016 r.


Zasady dostępu do pracowniczego parkingu przy ul. Narutowicza 9

Parking na terenie PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych, otwierany i zamykany przy użyciu szlabanu. 

Wjazd na teren znajduje się przy ul. Narutowicza i odbywa się za pomocą indywidualnego kodu dostępu lub domofonu, natomiast wyjazd przy ul. Głowackiego za pomocą przycisku.
Indywidualne kody dostępu zostaną przekazane części pracownikom za pomocą wydruku lub telefonicznie przez jednostkę organizacyjną.
Domofon znajdujący się na słupku ogrodzeniowym przy ul Narutowicza obsługiwany jest przez pracownika szatni. Bazą danych o kodach dysponuje Andrzej Polens, u którego można uzyskać indywidualny kod dostępu. W wyżej wymienionej sprawie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 673 75 78 wew. 2151 lub e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
System wjazdowy zacznie obowiązywać od 01. 01. 2015r. Parkowanie powinno odbywać się  tylko na wyznaczonych miejscach, przodem pojazdu do ściany budynku.

Proszę o nieupublicznianie indywidualnego kodu dostępu.

Umówienie daty i godziny wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 23 6723530 lub 23 6723531 lub osobiście w siedzibie ELBIT MED.  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 i w soboty w godzinach 8.00 – 14.00. 

W celu sprawnej obsługi wskazanym jest, aby co najmniej na tydzień wcześniej umawiać wizytę u lekarza medycyny pracy.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.elbitmed.pl