Edytuj nagłówek
Projekty

ue pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pragniemy poinformować, że Uczelnia po złożeniu Wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Projektu: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” w ramach POWR. 03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kompetentni i nowocześni PWSZ w Ciechanowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, a także modernizacja informatycznych narzędzi w postaci zakupu modułu Wirtualna Uczelnia. Realizowanie projektu stworzy uczestnikom możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i kwalifikacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez: certyfikowane szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia praktyczne.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.04.2018 r. do 30.08.2021 r.

 W celu osiągnięcia założeń projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

Zadanie 1 – Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju

 •   Warsztaty interpersonalne
 •   Warsztaty analityczne
 •   Warsztaty Akademia CISCO
 •   Warsztaty Rachunkowość jednostek budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 •   Warsztaty Księga przychodów i rozchodów w praktyce
 •   Warsztaty Metody i techniki przesłuchań
 •   Warsztaty Metody i techniki wywiadowcze
 •   Warsztaty Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 •   Realizacja przez studentów/tki dodatkowych zadań praktycznych w formie case study w ramach zespołów projektowych
 •   Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów/tek

 Zadanie 2 – Podniesienie umiejętności kadry dydaktycznej

 • Szkolenie z zakresu posługiwania się bazami danych, wykorzystywania narzędzi IT oraz zarządzania informacją
 • Szkolenie z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

 Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych

 • Zarządzanie zespołem jak zbudować swój autorytet i wydobyć z pracowników to co najlepsze
 • Zarządzanie czasem i efektywna realizacja zobowiązań zawodowych
 • Komunikacja Interpersonalna pozwalająca na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji

 Zadanie 4 – Rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią

 • Zakup i wdrożenie modułu Wirtualna Uczelnia.