Edytuj nagłówek
Kandydat
   

SYLWETKA ABSOLWENTA:

ekonomia

Absolwent kierunku Ekonomia posiada wiedzę o ekonomii, gospodarce i finansach oraz umiejętność dokonywania analiz mikro i makroekonomicznych przy użyciu odpowiedniej metodologii, także przy użyciu technologii informatycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, kancelariach doradztwa podatkowego, administracji państwowej i samorządowej (jednostkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich), firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach różnych branż, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach zarządzających finansami publicznymi i mieniem komunalnym, korporacjach, organizacjach pozarządowych i własnych przedsiębiorstwach.