Edytuj nagłówek
Kandydat
   rolnictwo

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunku Rolnictwo zna zagadnienia dotyczące dziedziny nauk rolniczych, a w szczególności dyscypliny agronomia i zootechnika. Jest specjalistą w zakresie technologii produkcji roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Absolwenci kierunku Rolnictwo znajdują zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach związanych z agrobiznesem
  • administracji państwowej i samorządowej w zakresie rolnictwa
  • firmach z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin
  • doradztwie rolniczym
  • specjalistycznych gospodarstwach rolnych

Profil kształcenia ma charakter praktyczny, co oznacza, że większość zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia terenowe i warsztatowe, które odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów.