Edytuj nagłówek
Kandydat
   logistyka

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent logistyki to osoba wszechstronnie przygotowana do pracy w dynamicznie rozwijającej się branży TSL (transport – spedycja – logistyka). Potrafi realizować zadania logistyka oraz spedytora wykorzystując najnowsze metody stosowane w logistyce. Biegle posługuje się technologiami informacyjnymi, narzędziami informatycznymi oraz dedykowanym oprogramowaniem stosowanym w branży. Praktyczny profil kształcenia bazuje nie tylko na wiedzy naukowej, lecz skupia się przede wszystkim na wykorzystywanych we współczesnej logistyce rozwiązaniach teleinformatycznych.
W planie studiów przewidziany jest duży udział zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, prowadzonych przez nauczycieli o dużym dorobku zawodowym zdobytym w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Oparcie planu studiów o zajęcia praktyczne nie eliminuje zajęć teoretycznych – wykładów i ćwiczeń, w ramach których studenci poznają podstawy prawa gospodarczego i celnego, zarządzania procesami produkcyjnymi, towaroznawstwa, ekonometrii i statystyki. Szczególnie duży nacisk w programie studiów położony jest na zapoznanie studentów z technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu firmą – od typowych arkuszy kalkulacyjnych po specjalistyczne oprogramowanie firm logistycznych, spedycyjnych. Na zajęciach w laboratoriach komputerowych studenci będą tworzyli schematy organizacyjne i harmonogramy procesów produkcyjnych i dostaw materiałowych, symulowali pracę firm spedycyjnych i transportowych, prowadzili gospodarkę magazynową i optymalizowali koszty działalności.
Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku LOGISTYKA będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Logistyka prezentacja