Edytuj nagłówek
Kandydat
 

pedgogika 

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – w klasach I-III szkoły podstawowej. Może podjąć pracę w:

  • przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi
  • punktach przedszkolnych
  • klasach I-III szkoły podstawowej, w tym integracyjnych
  • klasach I-III w szkołach specjalnych
  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • placówkach oświatowo-wychowawczych
  • domach dziecka

Kompetencje absolwentów kierunku stwarzają również możliwości zatrudnienia w charakterze nauczycieli w świetlicy szkolnej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w ramach edukacji domowej i nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.

Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji (uzyskania tytułu zawodowego magistra w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej), przez osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie przygotowującym nauczycieli do pracy w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej