Edytuj nagłówek
Wydawnictwo

Wydawnictwo uczelniane wspiera działalność naukową wykładowców i studentów – publikujemy monografie, skrypty i tomy pokonferencyjne z zachowaniem zasad etyki publikacyjnej i aparatu naukowego. Współpracujemy w tym zakresie z innymi uczelniami, ośrodkami i towarzystwami naukowymi. Wydawane przez nas czasopismo „Studia Mazowieckie” decyzją Ministra Edukacji i Nauki znalazło się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (40 pkt).