Edytuj nagłówek
Kandydat
   pracasocjalna 2

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Uzyskana wiedza i umiejętności na studiach II stopnia pozwolą absolwentom na pracę z rodzicami niewydolnymi wychowawczo, osobami z zaburzeniami zachowań i emocji, a także zapewnienie wsparcia społecznego osobom tego wymagającym. Domeną pracownika socjalnego jest podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania współczesnych problemów społecznych (bezrobocie, kwestia senioralna, ochrona rodziny i wsparcie w wypełnianiu przez nią swych funkcji, pomoc postpenitencjarna i wiele innych). Kierunek przygotowuje do nabycia umiejętności niezbędnych w procesie planowania i koordynowania dynamicznie rozwijających się usług w pomocy społecznej. Zakres i możliwości zatrudnienia wykwalifikowanej kadry z tytułem magistra są bardzo szerokie. Absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w:

  • centrum usług społecznych,
  • domu pomocy społecznej,
  • placówce opiekuńczo-wychowawczej,
  • szpitalu,
  • centrum integracji społecznej,
  • klubie integracji społecznej,
  • placówce służby zdrowia,
  • regionalnym ośrodku polityki społecznej,
  • zakładzie karnym.


DZIEŃ OTWARTY prezentacja info page 001