Edytuj nagłówek
Projekty

Do 14 kwietnia 2020r. wstrzymuje sie wszelkie czynności
(m. in. wykłady, praktyki) związane z projektem INNOWACYJNI
Z MOTO Power w związku z zawieszeniem zajęć.

 

Uwaga
Harmonogram, plan zajęć oraz dokumentacja praktyk dostępne są na platformie do zdalnej komunikacji PWSZ w Ciechanowie pod adresem: www.pwszciechanow.home.pl


Rekrutacja uzupełniająca zakończona


ue pl

Zakończono realizację Zadania II projektu tj. testowanie kształcenia.

Dnia 9 maja 2020r. odbyły się ostatnie obrony prac końcowych przez uczestników projektu.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne za zgodą IZ oraz J.M. Rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie egzaminy te przeprowadzone zostały w formie zdalnej za pośrednictwem narzędzi informatycznych. Pozytywny wynik uzyskało 48 uczestników w tym 4 kobiety i 44 mężczyzn.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wytrwałym uczestnikom projektu nabycia nowych, pożądanych na rynku pracy kwalifikacji ! 


ue pl

Harmonogram udzielania wsparcia projektu Innowacyjni z Moto Power

Szkolenie rozpocznie się 06.10.2018r. o godzinie 8.00 w gmachu głównym PWSZ przy ul. Narutowicza 9. Przewidywany okres trwania do 01.06.2020r.

Realizacja praktyk zawodowych rozpocznie się 01.06.2018r. od godziny 6.00 w firmach przemysłowych jak niżej wg. harmonogramów ustalonych z zakładowymi opiekunami praktyk. Przewidywany okres trwania do 01.06.2020r.

Realizacja praktyk odbywać się będzie w Zakładach:

 • METALTECH - PIASECKI SP.J. Sp. z o.o., Adres: Niechodzka 13, 06-400 Ciechanów
 • Fabryka Maszyn LUKA Sp. z o.o, Adres: Mazowiecka 12, 06-400 Ciechanów
 • Prod-Met Sp. z o.o. Adres: Ciechanowska 26, 06-430 Sońsk
 • LUBAZ sp. z o.o. sp. k. Adres: Wieczfnia-Kolonia 12, 06-513 Wieczfnia-Kolonia
 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Wiesław Kołodziejski, Adres: ul. Mazowiecka 5, 06-430 Sońsk

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o zakończeniu procesu rekrutacji do uczestnictwa w projekcie "Innowacyjni z Moto Power".


Regulamin praktyk wraz z załącznikami dostępny jest w biurze projektu.


Biuro projektu „Innowacyjni z MOTO POWER”

          Szanowni Państwo,

W związku z realizacją w/w projektu w dniu 05.09.2018r. o godzinie 14.00 w sali 30, gmach główny PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9, odbyło się spotkanie kandydatów do projektu, władz Uczelni , osób zaangażowanych w realizację projektu Innowacyjni z MOTO POWER oraz zespołu opracowującego program dydaktyczny.

W związku z mnogością pytań kierowanych do biura po spotkaniu pragniemy przekazać dalsze informacje:

 1. Tak jak było przekazane na spotkaniu, przedstawiony program kształcenia jest
  w obecnej fazie autorskim projektem, który aktualnie poddawany jest ocenie merytorycznej eksperta. Dopuszczane są niewielkie zmiany w jego treści. Spośród przedmiotów obieralnych (w ramach zajęć wyrównawczych) będzie jeden do wyboru wg. potrzeb uczestnika.
 2. Zaprezentowany wstępny harmonogram zjazdów jest propozycją, która będzie poddana negocjacji z osobami zakwalikowanymi do uczestnictwa.
 3. W odpowiedzi na liczne postulaty planujemy, iż zajęcia nie będą się odbywać w piątki a jedynie w soboty i niedziele.
 4. Zgodnie z informacjami rekrutacyjnymi zostanie zorganizowane spotkanie
  z uczestnikami, podczas którego będzie możliwość dostosowania w miarę możliwości harmonogramu zajęć do potrzeb i możliwości uczestników.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny, ponadto uczestnicy będą uprawnieni na podstawie regulaminu do otrzymywania wynagrodzenia za każdą godzinę odbytych praktyk.

W razie niejasności i dalszych pytań zachęcamy do kontaktu osobistego w biurze projektu lub pod numerem telefonu 23 672 30 75 wewn. 2060.

Biuro projektu znajduje się w gmachu głównym PWSZ w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie, pokój 206 , czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14.                                        


ue pl

Uwaga

Biuro projektu "Innowacyjni z Moto Power" uprzejmie informuje, iż wpłynęło 70 zgłoszeń od kandydatów.

Aktualnie zostanie przeprowadzona weryfikacja formalna oraz bilans kompetencji przeprowadzony przez doradcę zawodowego. Zostanie sporządzona lista 50 osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz lista rezerwowa licząca 20 osób.
W przypadku nie spełniania wymogów określonych w regulaminie lub negatywnej oceny doradcy zawodowego kandydatów przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający.
W razie uruchomienia naboru uzupełniającego zostanie podana stosowana informacja na stronie internetowej uczelni.


"Innowacyjni z MOTO POWER"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w PWSZ w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: Innowacyjni z MOTO POWER w ramach POWR.04.01.00-IZ.00-00-013/17, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest przetestowanie przez PWSZ w Ciechanowie nowatorskiego programu kształcenia na 5 poziomie. Zdobyte kompetencje podczas 1,5 rocznego szkolenia specjalisty ds. mechaniki motoryzacyjnej i obrabiarek sterowanych numerycznie CNC będą pomostem pomiędzy kwalifikacjami nadawanymi na 4 poziome (szkoła średnia) a 6 (wykształcenie wyższe). Realizacja projektu ma być podstawą do wprowadzenia zmian w obecnym systemie kształcenia. Zamysłem jest stworzenie rozwiązań systemowych pozwalających nadążyć za potrzebami rynku pracy. Tzw. 5 poziom ma wpisać się w obecne trendy gospodarcze, efektywnie kształcąc specjalistów w danej dziedzinie. Nacisk ma być położony na praktyczne umiejętności oraz wiedzę teoretyczną ściśle związaną z daną specjalizacją.

CNC CZARNY