Edytuj nagłówek
Projekty

Logo UE

      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizuje projekt "Młodzi - Ambitni - Kompetentni" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z powiatu ciechanowskiego i mający na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, tj.:

- informatyczne,
- matematyczno-przyrodnicze,
- kreatywne,
- przedsiębiorcze,
- krytycznego myślenia. 

Wsparciem objętych zostanie 75 Dziewczynek i 45 Chłopców. Łącznie 120 osób w podziale na trzy grupy wiekowe:

  1. Dzieci młodsze w wieku 6-9 lat
  2. Dzieci starsze w wieku 10-13 lat
  3. Młodzież w wieku 14-16 lat.

 Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Regeneracja

W ramach projektu dla uczestników przygotowany zostanie ciekawy program nauczania opracowany przez doświadczonych dydaktyków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie we współpracy z Partnerem. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość:

- uczestnictwa w ciekawych zajęciach realizowanych w sposób niestandardowy, wychodzący poza schemat nauki szkolnej oparty w dużej mierze na wykładzie,
- zdobywania nauki poprzez doświadczenie, uczestnictwo w ciekawych inicjatywach, realizowanych poza szkołą,
- uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez osoby wykorzystujące innowacyjne metody i narzędzia pracy,
- uczestnictwa w zajęciach zakładających bezpośrednią współpracę z innymi uczniami
- rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Dodatkowo dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wezmą udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Wiedzy Młyn, Planetarium oraz ZOO w Toruniu, będącej podsumowaniem zdobytych wiadomości i zarazem nagrodą za wytrwałość i zaangażowanie.

Zajęcia realizowane będą w wybrane soboty godz. 9-16 w PWSZ w Ciechanowie. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

W ramach projektu zorganizowane zostaną również zajęcia dla 60 rodziców dzieci, będących uczestnikami projektu, służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i zostaną przeprowadzone przez trenerów pedagogów/psychologów. Łącznie 18 godz. /gr. ( 3 spotkania po 6 godz.). Warsztaty odbywać się będą w soboty.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Biuro Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 9.

Pokój 213 II piętro w godz. 8-16 od poniedziałku do piątku.

Tel. 23 672-20-50 w.2132

Rekrutacja trwa do 07.09.2018r.

Serdecznie Zapraszamy