Edytuj nagłówek
Kandydat
   elektronika

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja należą do grupy pracowników najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. W zakładach produkcyjnych pełnią funkcje organizatorów produkcji, kierowników służb utrzymania ruchu, kontroli jakości, działów badawczo – rozwojowych. W firmach usługowych są projektantami sieci teleinformatycznych w budynkach mieszkalnych, instytucjach i urzędach. Mogą pracować w firmach IT jako programiści czy administratorzy sieci. W firmach telekomunikacyjnych mogą wdrażać nowe technologie transmisyjne na potrzeby sieci mobilnych. Są przygotowani do wdrażania zasad zielonej gospodarki opartej na najnowszych zdobyczach nauki i techniki takich jak odnawialne źródła energii, automatyzacja procesów produkcyjnych, systemy sztucznej inteligencji, Internet Rzeczy i powszechnie dostępna szerokopasmowa sieć transmisyjna.