Edytuj nagłówek
Współpraca

Zgłoszenie kandydata (studenta) do udziału w Mieszanych Programach Intensywnych
(Blended Intensive Programme, BIP) ERASMUS+ KA131

Blended Intensive Programme (BIP) to krótkie intensywne programy mieszane (formuła wirtualna i fizyczna), w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia. W praktyce, student uczestniczy zarówno w wirtualnym kursie (online) wraz ze studentami z innych Uczelni zagranicznych oraz w krótkiej mobilności fizycznej, na którą uzyskuje dofinansowanie.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie informuje, iż nabór na wyjazdy zagraniczne dotyczące Mieszanych Programach Intensywnych BIP w ramach programu Erasmus+ ma charakter ciągły. O wyjazd może ubiegać się każdy student PANS (studenci I stopnia [studia licencjackie lub inżynierskie], studenci II stopnia [studia magisterskie], studenci jednolitych studiów magisterskich).

Każdy zakwalifikowany na wyjazd student musi spełniać następujące kryteria formalne:
a) posiadać niezbędny kapitał wyjazdowy w ramach programu Erasmus+;
b) w trakcie wyjazdu nie może przebywać na urlopie dziekańskim;
c) udział w BIP nie może pokrywać się z realizowaną mobilnością zagraniczną w celu realizacji studiów lub stażu w ramach programu Erasmus+;
d) wcześniejsza mobilność Programu Erasmus kandydata musi być rozliczona;
e) musi być studentem co najmniej drugiego roku studiów;

Każdy zakwalifikowany do wyjazdu Student otrzyma dofinansowanie według stawek określonych w zapisach umowy KA131 na dany rok. Stawki publikowane są na stronie pansim.edu.pl w zakładce Erasmus+.
Proces kwalifikacji będzie uwzględniał wielkość środków finansowych dostępnych w umowie projektowej Uczelni i przeznaczonych na wyjazdy studenckie.
Stawki wyjazdów krótkoterminowych, w tym BIP - Blended Intensive Programme (Mieszane Programy Intensywne):
Grant przy wyjeździe krótkoterminowym: 70 € / 1 dzień
W przypadku wspólnej podróży zwrównoważonymi środkami transportu (np. carpooling) - jednorazowy dodatek "Green travel": 50 €
Stawki dla osób z mniejszymi szansami (studenci uprawnieni do pobierania stypendium socjalnego oraz studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności):
100 € więcej na wyjazd - dla mobilności od 5 do 14 dni;
150 € więcej na wyjazd - dla wyjazdów od 15 do 30 dni

Kryteria kwalifikacji studenta na wyjazd BIP:
Podstawą kwalifikacji jest uzyskanie pozytywnej akceptacji komisji powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji na wyjazd.
Zainteresowani kandydaci składają w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej w terminie umożliwiającym przeprowadzenie całego procesu rekrutacji (min. 3 tygodnie przed rozpoczęciem BIP) wypełniony formularz zgłoszeniowy na BIP dostępny na stronie pansim.edu.pl w zakładce Erasmus+ (Zgłoszenie studenta BIP).
Siedziba Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej: główny budynek uczelni, Ciechanów, ul. Narutowicza 9, pokój 215, II p.