Edytuj nagłówek
Współpraca

Szukasz ciekawego sposobu na edukację? Lubisz podróżować? Znasz język angielski na poziomie B2? Mamy dla Ciebie niesamowitą ofertę!

 

Zgłoś swój udział w programie BIP finansowanym w ramach programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do Novo Mesta w Słowenii, gdzie nasza partnerska uczelnia przygotowała BIP w celu zapewnienia wyjątkowego i najnowocześniejszego doświadczenia ucząc się zagranicą. Będziesz miał(a) okazję pracować z rówieśnikami z całego świata nad prawdziwym wyzwaniem. Tematyka intensywnego kursu organizowanego przez Uniwersytet w Nowo Mesto to interdyscyplinarne poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w dostępie do zintegrowanej opieki domowej dla osób starszych.

 

 

Cel główny BIP: Zapoznanie studentów z wyzwaniami w dziedzinie zintegrowanej opieki domowej dla osób starszych oraz pomoc w znalezieniu innowacyjnych rozwiązań. Program będzie interdyscyplinarny i obejmie aspekty ekonomiczne, społeczne, technologiczne, fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie. Zastosowane zostanie połączenie pracy wirtualnej oraz intensywnej, krótkoterminowej wizyty studyjnej na miejscu.

 

Cele szczegółowe:

- Edukacja i szkolenie: poprawa wiedzy i umiejętności studentów w dziedzinie długoterminowej opieki domowej;

- Innowacja i rozwój: promowanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy jakości i dostępności długoterminowej opieki domowej;

- Współpraca międzynarodowa: wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy między uczestnikami z różnych krajów.

 

Kiedy i gdzie:

14.10.2024 - 18.10.2024 na Uniwersytecie w Novo Mesto, Novo Mesto, Słowenia

- Online: od 21.10.2024 - 4.11.2024

- Online: Prezentacja wyników w specjalnej sekcji konferencji UNM: 14 listopada 2024

Wynik: krótki raport zawierający problem i rozwiązania, które można wdrożyć w praktyce.

Wyzwania:

Program będzie dotyczył głównych wyzwań długoterminowej opieki domowej, takich jak:

- problemy z finansowaniem,

- słaba dostępność usług medycznych, społecznych, psychologicznych i wsparcia (np. dostawa żywności, zakupy, fizjoterapia, edukacja) niezbędnych do jakościowego życia,

- nieskoordynowana opieka z pominięciem aspektów psychospołecznych, co prowadzi do samotności i izolacji społecznej.

 

STRUKTURA PROGRAMU BIP

14.10.−18.10.2024 na Uniwersytecie w Novo Mesto

Program na miejscu:

- Wykłady i warsztaty: edukacja w zakresie pielęgniarstwa i fizjoterapii, ekonomiczne, społeczne i technologiczne aspekty opieki domowej dla osób starszych, zapoznanie studentów z podstawami długoterminowej opieki domowej, ramy prawne, holistyczna i zintegrowana opieka zdrowotna (pielęgniarstwo i fizjoterapia) oraz opieka społeczna w domu, ekonomiczne i technologiczne aspekty opieki domowej oraz przykłady najlepszych praktyk z różnych krajów.

- Praca projektowa: tworzenie międzynarodowych zespołów interdyscyplinarnych (zespół składa się z pięciu studentów: pielęgniarstwa, fizjoterapii, pracy socjalnej, ekonomii i inżynierii) do realizacji pracy projektowej wirtualnie.

- Wizyty i wydarzenia społeczne.

 

Część wirtualna:

- Kontynuacja pracy projektowej z co najmniej jednym spotkaniem z mentorem.

- Przygotowanie raportu do 4 listopada 2024.

- Prezentacja wyników na konferencji (specjalna sekcja) dla innych uczestników i komisji ekspertów.

 

Ukończenie programu oznacza zdobycie dodatkowych 3 punktów ECTS.

 

BIP - Blended Intensive Programmes. Są to krótkie, intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń.

Dofinansowanie na wyjazd obliczane jest według stawek dofinansowania dla kraju do którego realizowany jest wyjazd. Zasady obliczania dofinansowania i jego wypłaty są analogiczne jak przy wyjazdach w ramach Programu Erasmus+.

Stawki wyjazdów krótkoterminowych, w tym BIP - Blended Intensive Programme (Mieszane Programy Intensywne):

 

Grupa docelowa: studenci kierunków inżynieria, informatyka, ekonomia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, praca socjalna.

Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronie organizatora oraz u uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ w PANS.

 

Procedura zgłoszeń:

 1. Wypełniony formularz złóż w dziekanacie, lub wersję cyfrową (podpisaną cyfrowo) prześlij ze swojego uczelnianego konta poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Termin składania wniosków: 14.06.2024 godzina 12.00 (piątek)

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim: 17 czerwca 2024, godz. 10.30.

 

Załączniki :