Edytuj nagłówek
Współpraca

IMG 20211207 130809 1Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w październiku 2019 roku rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu Partnerstwa Strategicznego ramach programu Erasmus+. W projekcie oprócz ciechanowskiej Uczelni biorą udział partnerzy z Finlandii, Włoch i Hiszpanii i to właśnie przedstawiciele hiszpańskiego Uniwersytetu w Oviedo są liderem projektu. W jego ramach przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentują najlepsze praktyki kształcenia dorosłych i dopasowywania swojej oferty kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.

Projekt ma na celu nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, co w przyszłości może mieć efekt w postaci nowych metod kształcenia, wymiany studenckiej i nowoczesnego programu kształcenia dopasowanego do zmieniających się realiów współczesnego świata.

IMG 20211028 110805Dzięki udziałowi w projekcie Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie rozpoczęła nowy etap umiędzynarodowienia. Do tej pory studenci mogli wyjeżdżać do partnerskich uczelni na studia oraz na praktyki zagraniczne do przedsiębiorstw. Pracownicy PUZIM również mogli skorzystać z oferty współpracy zagranicznej wyjeżdżając do partnerskich uczelni choćby w celu prowadzenia zajęć. Wraz z realizacją projektu, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego rozwija i zwiększa swoją zdolność do działania na poziomie międzynarodowym poprzez wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod kształcenia zawodowego. Projekt to zarówno spotkania online z partnerami projektu, ale również wizyty bezpośrednie.

W listopadzie 2019 r. w hiszpańskim Gijon w regionie Asturia gościła pierwsza grupa uczestników projektu z każdego z uczestniczących w projekcie krajów. Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie reprezentowali dr Ewa Listopadzka, mgr Agnieszka Kuskowska, dr Robert Rudziński - wykładowcy PUZIM w Ciechanowie wraz z Sylwestrem Czaplickim - Kierownikiem Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

namnlöst 27 av 242Uczestnicy spotkania mieli okazję spotkać się z przedstawicielami lokalnych organizacji działających na rzecz zatrudnienia, edukacji oraz przekonali się jak działają lokalne przedsiębiorstwa odwiedzając kilka z nich. Wśród miejsc, które odwiedzili uczestnicy projektu były m.in. Agencja Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości IMPULSO w Gijon, Przedsiębiorstwo produkcji spożywczej CAPSA FOOD, Centrum Praktycznej Nauki Zawodu koncernu Arcelor Mittal czy Centrum Szkolenia Służb Ratunkowych Jovellanos Maritime Rescue Centre. Przedstawiciele tych instytucji pokazali przykłady współpracy zarówno z Uniwersytetem jak i lokalnymi instytucjami, których celem było zmniejszenie bezrobocia w regionie, integracja a także opracowanie mechanizmów, które wpływają pozytywnie na rekrutację i kształcenie w zawodach, w których brakuje specjalistów. Kolejnym elementem pokazującym aktywizację dorosłych były spotkania z członkami PUMUO – Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie w Oviedo. Te spotkania miały na celu ukazanie tego, w jaki sposób integrują się starsi mieszkańcy Asturii, północnego regionu Hiszpanii.
IMG 5694Okres lockdown’u wstrzymał spotkania bezpośrednie, zostały one wznowione dopiero w 2021 roku. We wrześniu 2021 uczestnicy projektu spotkali się w Ciechanowie. Partnerzy projektu z Włoch, Finlandii oraz Hiszpanii odwiedzili PUZIM na początku września, a w dniach 20-24 września do Ciechanowa i Mławy przyjechało łącznie 16 osób. W czasie swojego pobytu w naszym regionie, zagraniczni goście odwiedzili firmy współpracujące z PUZIM. Były to m.in. firma Lubaz w Wieczfni Kościelnej, LG w Mławie, Tłocznia Gazu w Regiminie (EUROPOL Gaz), Fabryka narzędzi Fanar w Ciechanowie, Stadnina Koni w Krasnem oraz Nalewkarnia LONGINUS w Ciechanowie. W czasie spotkań na poszczególnych wydziałach PUZIM prezentowano laboratoria, metody kształcenia, a przede wszystkim prowadzono rozmowy w trakcie których wymieniano doświadczenia wszystkich stron projektu.

W 2021 roku odbyły się jeszcze 2 krótkie spotkania zarządzających projektem. W październiku przedstawiciele PUZIM wyjechali do Padwy (Włochy), a w grudniu do Helsinek (Finlandia). Spotkania te oprócz wymiany doświadczeń, służyły przede wszystkim przygotowaniu merytorycznemu i organizacyjnemu planów końcowego etapu realizacji projektu, który zakończy się w czerwcu 2022 roku w Hiszpanii.

Projekt „Wdrażanie innowacyjnych sposobów kształcenia ukierunkowanych na zatrudnienie oraz przeciwdziałające społecznemu wykluczeniu” realizowany i finansowany w ramach Partnerstwa Strategicznego Erasmus+ działanie KA 204: Nauczyciele dorosłych wdrażający udane i innowacyjne modele zatrudnienia i integracji społecznej (2019-2022). Projekt: 2019-1-ES01-KA204-063815.