Edytuj nagłówek
Współpraca

PUZIM Erasmus Charter for Higher Education Strona 111 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021–2027.

22 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyznała Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Tym samym nasza Uczelnia uzyskała prawo ubiegania się o fundusze programu Erasmus+ w latach 2021-2027.

Przyznanie Karty Erasmus jest wynikiem rozstrzygnięcia specjalnego konkursu wniosków ogłoszonego wiosną 2020 r. przez Komisję Europejską.

Uzyskanie Karty ECHE oznacza dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zobowiązanie się do wdrożenia zapisów Karty Erasmus.

Karta Erasmus

Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwiająca instytucjom szkolnictwa wyższego z krajów programu składanie wniosków oraz udział w działaniach z zakresu uczenia się i współpracy w ramach programu Erasmus+. Karta określa podstawowe zasady, jakie instytucja powinna spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy, oraz wyszczególnia warunki, jakie dana instytucja zgadza się spełnić w celu zapewniania wysokiej jakości usług i procedur, a także dostarczania rzetelnych i przejrzystych informacji.