Edytuj nagłówek
Współpraca

IMG 20191119 172631Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w październiku 2019 roku rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu Partnerstwa Strategicznego ramach programu Erasmus+. W projekcie oprócz ciechanowskiej Uczelni biorą udział partnerzy z Finlandii, Włoch i Hiszpanii i to właśnie przedstawiciele hiszpańskiego Uniwersytetu w Oviedo są liderem projektu. W jego ramach przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentują najlepsze praktyki kształcenia dorosłych i dopasowywania swojej oferty kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.

 

Projekt ma na celu nawiązywanie współpracy europejskiej i wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, co w przyszłości może mieć efekt w postaci nowych metod kształcenia, wymiany studenckiej i nowoczesnego programu kształcenia dopasowanego do zmieniających się realiów współczesnego świata.

 

Dzięki udziałowi w projekcie Państwowa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie rozpoczyna nowy etap umiędzynarodowienia. Do tej pory studenci mogli wyjeżdżać do partnerskich uczelni na studia oraz na praktyki zagraniczne do przedsiębiorstw. Również pracownicy mogli skorzystać z oferty współpracy zagranicznej wyjeżdżając do partnerskich uczelni choćby w celu prowadzenia zajęć. Teraz PUZ będzie rozwijała i zwiększała swoje zdolności do działania na poziomie transnarodowym poprzez wymianę i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.

 

W listopadzie 2019 r. w hiszpańskim Gijon w regionie Asturia gościła pierwsza grupa uczestników projektu z każdego z uczestniczących w projekcie krajów. Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie reprezentowali dr Ewa Listopadzka, mgr Agnieszka Kuskowska, dr Robert Rudziński - wykładowcy PUZIM w Ciechanowie wraz z Sylwestrem Czaplickim - Kierownikiem Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję spotkać się z przedstawicielami lokalnych organizacji działających na rzecz zatrudnienia, edukacji oraz przekonać się jak działają lokalne przedsiębiorstwa. Wśród miejsc, które odwiedzili uczestnicy projektu były m.in. Agencja Zatrudnienia i Promocji Przedsiębiorczości IMPULSO w Gijon, Przedsiębiorstwo produkcji spożywczej CAPSA FOOD, Centrum Praktycznej Nauki Zawodu koncernu Arcelor Mittal czy Centrum Szkolenia Służb Ratunkowych Jovellanos Maritime Rescue Centre. Przedstawiciele tych instytucji pokazali przykłady współpracy zarówno z Uniwersytetem jak i lokalnymi instytucjami, których celem było zmniejszenie bezrobocia w regionie, integracja a także opracowanie mechanizmów, które wpływają pozytywnie na rekrutację i kształcenie w zawodach, w których brakuje specjalistów.

IMG 20191118 090923

Kolejnym elementem pokazującym aktywizację dorosłych były spotkania z członkami PUMUO – Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie w Oviedo. Te spotkania miały na celu ukazanie tego, w jaki sposób integrują się starsi mieszkańcy Asturii, północnego regionu Hiszpanii.

Kolejnym miejscem, które odwiedzą uczestnicy projektu będzie Polska. Partnerzy projektu z Włoch, Finlandii oraz Hiszpanii odwiedzą Ciechanów dwukrotnie, najpierw w kwietniu, a następnie w maju 2020 roku.

 

Osobą, która stoi za pomysłem i jego realizacją jest prof. Javier Fombona, wykładowca Wydziału Kształcenia Nauczycieli i Edukacji Uniwersytetu w Oviedo. Profesor znany ze swojej otwartości na nowe metody nauczania, umiejętność integrowania swoich studentów, chciał za pomocą projektu umożliwić swoim współpracownikom, a także mieszkańcom każdego z krajów uczestniczących w projekcie możliwość poznania problemów społeczno-gospodarczych, ale również sposobów ich pokonywania w lokalnych społecznościach. Projekt „Wdrażanie innowacyjnych sposobów kształcenia ukierunkowanych na zatrudnienie oraz przeciwdziałające społecznemu wykluczeniu” realizowany w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus+.

 IMG 20191118 120608