Edytuj nagłówek
Student

ZAKRES DZIAŁAŃ UCZELNI SŁUŻĄCY WSPIERANIU STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • powołanie osoby koordynującej potrzeby studentów niepełnosprawnych,
 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom z niepełnosprawnością,
 • wykonanie podjazdów na Uczelni i w Domu Studenta, 
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu,
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci,
 • stypendia oraz inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
 • wynagrodzenie tłumaczy języka migowego według potrzeb,
 • zatrudnianie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • pokoje w DS. przygotowane pod potrzeby typu niepełnosprawności,
 •  powołanie osoby koordynującej potrzeby studentów niepełnosprawnych.

 

 Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z informacją dotyczącą zawodów w podnoszeniu ciężarów osób z niepełnosprawnościami. Odbędą się one w dniu 26.04.2020 r. na Politechnice Łódzkiej i mają status ogólnopolski. 
Organizatorem zawodów jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej wraz z trenerem trójboju siłowego i wyciskania leżąc  Centrum Sportu PŁ - Marcinem Laśkiewiczem.
Zawody te będą organizowane po raz pierwszy i z tego względu bardzo prosimy o przekazanie  informacji  o nich jak najszerszemu gronu swoich studentów, jak i absolwentów,  gdyż oni również mogą podjąć rywalizację w tych zawodach. 
Być może wśród nich są osoby uczęszczające na siłownię i chciałyby wystartować w takiej imprezie.
Bardzo prosimy o informację zwrotną do końca marca  - gdyż chcielibyśmy znać listę uczestników i przesłać Państwu szczegółowy regulamin zawodów dotyczący zakwaterowania,  weryfikacji zawodnika, ważenia, godziny startu itp.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zawodach  prosimy o kontakt z trenerem Marcinem Laśkiewiczem, który udzieli wszystkich informacji:
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 605 627 132


AktywAbsol

 

f1Od 2011 roku szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa dotację, którą mogą przeznaczyć na finansowanie kosztów realizacji inwestycji służących kształceniu niepełnosprawnych studentów, na specjalistyczne szkolenia, wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych czy transport między obiektami dydaktycznymi uczelni.

Na co uczelnia może przeznaczyć dotację?

 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom
 • szkolenia podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci
 • stypendia lub innye świadczenia dla osób niepełnosprawnych
 • wynagrodzenie tłumaczy języka migowego
 • kursy języka migowego dla pracowników uczelni

Są to jedynie przykłady. Decyzje o tym, jakie zadania będą finansowane z dotacji, podejmują uczelnie.

Pomoc materialna dla niepełnosprawnych studentów

f2Niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student bądź doktorant musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak pozostałe świadczenia pomocy materialnej, przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Pomoc materialna nie zależy od uczelni i typu studiów. Można się o nią starać zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w uczelniach publicznych i niepublicznych.

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.

Ponadto niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

W naszej Uczelni funkcjonuje system wspierania Studentów niepełnosprawnych. Szczegółowe  informacje można uzyskać kandydat w Biurze Rekrutacji tel. 23 672 62 00 lub we właściwym dziekanacie.

Zapraszamy