Edytuj nagłówek
Student

Działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich pozwala naszym studentom zdobywać nowe doświadczenia i kompetencje, wykraczające poza wiedzę akademicką. Jest to również czas nawiązywania cennych kontaktów na przyszłość. Nasi Studenci otrzymują umiejętności, które będą cenione przez pracodawców w późniejszej pracy zawodowej.
Zachęcamy Studentów do rozwoju zainteresowań i aktywności, pozwalamy dostrzec korzyści z bycia pracowitym, samodzielnym i kreatywnym.