Edytuj nagłówek
Student

IMG 3740

Jako Rada Uczelniana Samorządu Studentów jesteśmy zrzeszeniem, która wzbogaca życie studenckie całej naszej Uczelni. Stanowimy forum, na którym ścierają się różne poglądy przedstawicieli poszczególnych wydziałów oraz powstają nowe pomysły. Zajmujemy się wszystkimi sprawami studentów oraz reprezentujemy ich na arenie Uczelni, jak i na arenie ogólnopolskiej, między innymi:

 • Organizujemy różnego rodzaju wydarzenia oraz imprezy, takie jak:
  ○ Otrzęsiny,
  ○ Andrzejki,
  ○ Noce Filmowe,
  ○ Turnieje Szachowe,
  ○ Juwenalia,
  ○ Inne imprezy.
 • Wspieramy w działaniach koła naukowe, które przy naszej pomocy organizują wyjazdy naukowo-badawcze;
 • Bierzemy czynny udział w obradach Senatu Uczelni;
 • Angażujemy się w działania komisji uczelnianych, w których sprawujemy pieczę nad rozdysponowaniem pomocy socjalnej dla studentów;
 • Bierzemy udział w pracach Parlamentu Studentów RP;
 • Uczestniczymy w ogólnopolskich zjazdach komisji branżowej FANS;