Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Rada Konsultacyjna Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych na kadencję 2020-2024

dr Renata Dzik - Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych
dr Rafał Bartłomiej Panfil - Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych
dr Sylwia Walasik - Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
dr Andrzej Lasota - Kierownik Zakładu Logistyki
dr Marcin Grobelny - Kierownik Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji
Lech Rudziński – Wiceprezes Zarządu Curtis Development Sp. z o.o.
Piotr Naszkowski - Dyrektor Pionu Systemów Teleinformatycznych IPP, członek Zarządu IPP
Krystian Karcz - Dyrektor ds. administracyjnych LG Electronics w Mławie
Dariusz Stasiński - Kierownik ds. transportu - PANTOS LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
Małgorzata Zielonkowska - Kierownik HR - Norcospectra Industries Sp. z o.o.
płk. Mieczysław Gurgielewicz - Dowódca 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”
insp. Artur Ryfiński - Komendant, Komenda Powiatowa Policji w Mławie
mł. bryg. Mirosław Wójcik - Zastępca Komendanta, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
Olga Makowska - studentka logistyki
Marcin Jaworski - student elektroniki i telekomunikacji
Andrzej Piotr Bałdyga - student bezpieczeństwa wewnętrznego