Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

KIERUNEK: LOGISTYKA STUDIA II STOPNIA

W ZAKRESIE:
LOGISTYKA I SPEDYCJA W TRANSPORCIE DROGOWYM
LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA MAGISTERSKIE

PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY

FORMA STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE, STUDIA NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

TYTUŁ ZAWODOWY: MAGISTRA

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Logistyka posiada wiedzę i rozwija umiejętności oraz kompetencje zdobyte w trakcie studiów licencjackich na kierunku Logistyka, a także na kierunkach pokrewnych.
Kształcenie na kierunku Logistyka odbywa się w zakresie:

  1. Logistyki i spedycji w transporcie drogowym
  2. Logistyki w zarządzaniu kryzysowym

Osoba kończąca studia II stopnia na kierunku Logistka będzie posiadała pogłębioną wiedzę z zakresu organizacji procesów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki transportowo-spedycyjnej, zarządzania łańcuchami logistycznymi a także zarządzania kryzysowego, w tym wiedzę dotyczącą rodzajów i skutków zagrożeń człowieka w środowisku pracy oraz w sytuacjach zagrożeń o charakterze ogólnospołecznym. Posiądzie wiedzę nie tylko z zakresu systemów i infrastruktury transportowej, ale też infrastruktury krytycznej, jej finansowania, a także procesów związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz analizą ryzyka procesów logistycznych. Absolwent będzie potrafił w rozszerzonym zakresie identyfikować problemy, nowe perspektywy właściwe dla działalności zawodowej oraz poszukiwać rozwiązań lub sposobów realizacji z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, w tym metod analitycznych i symulacji komputerowych. Absolwent będzie mógł również projektować i organizować systemy i procesy właściwe dla branży TSL, przede wszystkim zajmować się organizacją transportu ładunków, w tym ładunków specjalnych, procesem magazynowania, modelowania i prognozowania przewozów. Ponadto będzie wiedział jak ocenić i wybrać właściwe środki transportowe oraz przygotować stosowną dokumentację.
Posiądzie niezbędną wiedzę do projektowania i zarządzania procesami, także w warunkach niepewności i ryzyka. W obrębie umiejętności charakteryzuje się samodzielnym planowaniem procesów logistycznych w trakcie organizacji działań polegających na ratowaniu ludności cywilnej oraz infrastruktury krytycznej. Po ukończeniu studiów II stopnia będzie posiadł kompetencje pretendujące go do zajmowania stanowisk kierowniczych, charakterystycznych dla branży TSL. Będzie potrafił zarządzać swoim czasem oraz posiadanymi zasobami ludzkimi, technicznymi, finansowymi i informacyjnymi. Posiądzie zdolności niekonwencjonalnego działania w zakresie zarzadzania procesami logistyczno-transportowymi jednocześnie będąc gotów do współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i językowo, które ze względu na globalizację są często poszukiwaną przez pracodawców cechą u pracowników. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu technicznemu, wzbogaconemu wiedzą ekonomiczną i organizacyjno-prawną absolwent studiów magisterskich kierunku Logistyka zostanie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Będzie miał możliwości zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach dystrybucyjno-logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna a także w służbach mundurowych oraz właściwych jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej.