Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są w dwóch trybach: studiów stacjonarnych (zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku) i niestacjonarnych (zajęcia prowadzone w formie zjazdów w soboty i niedziele) i trwają 3 lata, a po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne polecane są tym osobom, które swoje zainteresowania zawodowe wiążą z szeroko rozumianą sferą bezpieczeństwa publicznego, obejmującą zarówno służby mundurowe, instytucje rządowe i samorządowe, jak i podmioty gospodarcze i finansowe.

Studia mają charakter praktyczny, co znaczy, że największą wagę przywiązuje się do nabycia przez studenta umiejętności koniecznych do wykonywania zadań stawianych w miejscu przyszłego zatrudnienia. Stąd w programie studiów przewaga zajęć o charakterze projektowym, warsztatowym i laboratoryjnym, odbywanych zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią – w jednostkach policji, straży pożarnej, agencjach ochrony, komórkach ochrony danych i centrach zarządzania kryzysowego. Są one prowadzone przez praktyków – byłych i czynnych pracowników policji, staży ogniowej, kryminologów, pracowników agencji detektywistycznych i agencji ochrony oraz osób związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego urzędów i jednostek gospodarczych.
Duże znaczenie mają zajęcia związane z aktywnością fizyczną studentów. Stąd w programie studiów oprócz zajęć ogólnorozwojowych z wychowania fizycznego, przewidziano zajęcia z technik interwencji, sztuk walki, strzelectwa czy marszów terenowych na orientację.

W trakcie studiów studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, przygotowujących ich do wykonywania zawodu – szkolenia podstawowego pracowników policji, szkolenia członka ochotniczej straży pożarnej, szkolenia pracownika ochrony, szkolenia detektywa i szkolenia umiejętności administracji sieciami komputerowymi w Akademii CISCO.
Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdą zatrudnienie w jednostkach mundurowych rządowych i samorządowych, takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna i straż miejska, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i społeczności lokalnych oraz jednostkach administracyjnych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony obywateli. Specjaliści od bezpieczeństwa informacyjnego znajdą zatrudnienie we wszelkiego typu instytucjach publicznych i prywatnych oraz jednostkach gospodarczych, które ustawowo zobowiązane są do realizacji tych zadań. Oba kierunki kształcenia są zgodne z założonymi kierunkami rozwoju społecznego, a zarazem są dopasowane do specyfiki lokalnego rynku pracy.

HARMONOGRAM KONSULTACJI - SEMESTR LETNI 2021 - 2022