Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Studia na kierunku LOGISTYKA trwają 3 lata i mogą być prowadzone w dwóch trybach:
stacjonarnym
niestacjonarnym

Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Student ma do wyboru kształcenie w zakresie:
logistyki i spedycji w transporcie drogowym,
logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Studia na kierunku logistyka prowadzone są w oparciu o praktyczny profil kształcenia.

W planie studiów przewidziany jest duży udział zajęć warsztatowych i laboratoryjnych, prowadzonych przez nauczycieli o dużym dorobku zawodowym zdobytym w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach transportowych, logistycznych i spedycyjnych. Oparcie planu studiów o zajęcia praktyczne nie eliminuje zajęć teoretycznych – wykładów i ćwiczeń, w ramach których studenci poznają podstawy prawa gospodarczego i celnego, zarządzania procesami produkcyjnymi, towaroznawstwa, ekonometrii i statystyki. Szczególnie duży nacisk w programie studiów położony jest na zapoznanie studentów z technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w zarządzaniu firmą – od typowych arkuszy kalkulacyjnych po specjalistyczne oprogramowanie firm logistycznych, spedycyjnych. Na zajęciach w laboratoriach komputerowych studenci będą tworzyli schematy organizacyjne i harmonogramy procesów produkcyjnych i dostaw materiałowych, symulowali pracę firm spedycyjnych i transportowych, prowadzili gospodarkę magazynową i optymalizowali koszty działalności.

Plan studiów dla kierunku LOGISTYKA przewiduje odbycie praktyki zawodowej, która powinna być związana z ich przyszłym miejscem pracy. Łączny wymiar praktyk wynosi 6 miesięcy.

Studenci kierunku LOGISTYKA po ukończeniu studiów będą przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:
• produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno-logistycznych,
• będących centrami logistycznymi,
• spedycyjnych i transportowych,
• jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
• jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna oraz umiejętności organizacyjne,
• w których występuje konieczność optymalizacji kosztów gospodarowania.

Absolwenci kierunku LOGISTYKA nabędą umiejętności posługiwania się oprogramowaniem do wspomagania działalności gospodarczej, zarządzania firmą i prowadzenia operacji logistycznych. Będą potrafili prowadzić negocjacje z klientami swoich firm znając uwarunkowania prawne obowiązujące w obrocie gospodarczym oraz będą przygotowani do planowania i zarządzania realizacją operacji logistycznych, zarządzania gospodarką magazynową i systemem zaopatrzenia przedsiębiorstw. Będą nauczeni obsługiwania podstawowych środków technicznych wykorzystywanych w firmach transportowych i spedycyjnych czy centrach magazynowych. Zostaną przygotowani do wykorzystywania wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Po ukończeniu studiów absolwenci kierunku LOGISTYKA będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Logistyka i spedycja w transporcie drogowym

Absolwent w zakresie logistyki i spedycji w transporcie drogowym uzyska wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które będą podstawą do pracy w zakresie logistyki transportu ludzi i towarów, projektowania systemów transportowych oraz realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Wiedzę praktyczną pozwolą mu zdobyć zajęcia w ramach praktyk zawodowych, którą studenci będą odbywać w firmach spedycyjnych, przedsiębiorstwach transportu drogowego i terminalach przeładunkowych.

Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Absolwent w zakresie logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym uzyska wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które będą podstawą do pracy w zakresie planowania i sterowania produkcji w przedsiębiorstwie, efektywnego zarządzania transportowanych surowców i materiałów, części zamiennych, półfabrykatów i produktów gotowych po zakończeniu procesu produkcyjnego, realizacji zadań wynikających z procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych. Wiedzę praktyczną pozwolą mu zdobyć zajęcia w ramach praktyk zawodowych, którą studenci będą odbywać w największych zakładach produkcyjnych naszego regionu takich jak: LG Electronics, CURTIS, WIPASZ i CEDROB.