Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

renata dzik

DZIEKAN

dr Renata Dzik

user

PRODZIEKAN

dr Rafał Bartłomiej Panfil

 

KIEROWNICY ZAKŁADÓW

 

Kierownik Zakładu
Logistyki

dr Andrzej Lasota

Kierownik Zakładu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego

dr Sylwia Walasik

Kierownik Zakładu
Elektroniki i Telekomunikacji

dr Marcin Grobelny