Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Misja Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie odzwierciedla podstawowe elementy misji Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie a mianowicie:

  • zapewnienie gospodarce regionu, Polski i Unii Europejskiej absolwentów potrafiących posługiwać się metodami i technologiami służącymi do rozwiązywania problemów z dziedziny nauk technicznych i społecznych oraz zapewnienie lokalnemu środowisku absolwentów potrafiących wykorzystywać nowoczesne systemy informatyczne w praktyce, tak aby móc podążać za postępem gospodarczym w swojej branży;
  • współpraca z lokalnym środowiskiem biznesowym, administracyjnym i edukacyjnym w rozwiązywaniu problemów społeczno–gospodarczych oraz propagowaniu innowacyjnych rozwiązań, odpowiadających wyzwaniom konkurencji na rynku światowym, także współpraca z innymi środowiskami naukowymi we wspólnej realizacji badań i rozwiązywaniu problemów;
  • kształtowanie wśród studentów proeuropejskich postaw społecznych i rozwojowych, poszanowania praw człowieka, praw obywatelskich, patriotyzmu, uniwersalnych zasad pluralizmu, wolności i niezależności myśli, rozumienia i tolerancji odrębności światopoglądowych.