Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

W dniu 19 marca, na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, odbyły się kolejne warsztaty w ramach Wydziałowych Dni Otwartych.

Tym razem gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół im Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Technikum Elektronicznego w Mławie oraz Technikum Nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału a także z warunkami studiowania w Mławie. Uczniowie mogli przetestować urządzenia laboratoryjne, wykonać operacje w systemach informatycznych stosowanych w logistyce, a także posłuchać ciekawego wykładu dra Stanisława Ejdysa dotyczącego dobrych praktyk w transporcie towarów. Spotkanie poprowadził mgr insp. Grzegorz Grabowski, prowadząc jednocześnie prelekcję dotyczącą Wydziału. Następnie gości oficjalnie powitała Pani Dziekan dr Renata Dzik, Kolejnymi punktami programu był wspominany wykład wygłoszony przez dra Stanisława Ejdysa a także warsztaty w laboratoriach. Zajęcia w Laboratorium Logistyki przeprowadziła mgr Agnieszka Rzemieniewska prezentując możliwości systemów magazynowych. Ppłk mgr Zdzisław Smardzewski zaprosił uczniów cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty kryminalistyczne a mgr insp. Grzegorz Grabowski zaprezentował uczniom możliwości Laboratorium Szkolno-Treningowego Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego "Jaśmin".