Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

W ramach dni otwartych, organizowanych na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie, odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe dla uczniów szkól ponadpodstawowych. 12 marca gościliśmy uczniów Zespołu Szkól nr 1 im gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

Przyszli logistycy miel okazję poznać nie tylko systemy informatyczne stosowane w tej branży, ale też zapoznać się z warunkami studiowania na naszym Wydziale. Spotkanie rozpoczął Prodziekan dr Rafał Panfil, który przedstawił program warsztatów a także zapoznał z ofertą edukacyjną Wydziału. Następnie Gości serdecznie powitała Pani Dziekan dr Renata Dzik, po czym oddała głos dr hab. Andrzejowi Józefowi Kozłowskiemu prof. PANSIM, który wygłosił wykład na temat roli pieniądza we współczesnym świecie. Kolejną częścią spotkania były zajęcia w laboratoriach. Zajęcia w Laboratorium Szkolno-Treningowym Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego "Jaśmin" prowadził mgr insp. Grzegorz Grabowski wskazując na możliwości systemu w zakresie zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Drugą grupę uczniów w tajniki systemów magazynowych oraz zarządzania magazynem wprowadził mgr Piotra Balicki. Zajęcia w Laboratorium Logistyki pozwoliły uczniom zapoznać się też z weryfikowaniem czasu pracy kierowców poprzez pracę z symulatorem tachografu.