Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Pierwszą szkołą, którą gościliśmy na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie był Zespół Szkół Powiatowych im. Majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu. Tym wydarzeniem, we wtorek 5 marca, zainaugurowaliśmy cykl warsztatów dla szkól ponadpodstawowych. Spotkania mają na celu nie tylko prezentację oferty edukacyjnej, ale też integrację ze środowiskiem dydaktycznym oraz przybliżenie potencjału dydaktyczno – naukowego Wydziału.

Uczniowie i nauczyciele zostali oficjalnie powitani przez Dziekana Wydziału dr Renatę Dzik, po czym prodziekan dr Rafał Panfil przybliżył ofertę edukacyjną oraz warunki studiowania w Mławie. Kolejnym punktem był wykład dra Sławomira Gromadzkiego, który koncentrował się na zagadnieniach związanych z logistyką w sytuacjach kryzysowych. Kluczowy punkt warsztatów, zajęcia prowadzone przez mgr inż. Piotra Świetlickiego, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z oprogramowaniem używanym do zarządzania magazynem. Podobnie obsługa skanerów kodów kreskowych oraz wprowadzanie danych do systemu i ich lokalizacja odpowiadały zainteresowaniom uczniów. Doceniono zwłaszcza wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczny charakter przekazywanej wiedzy i umiejętności. Czekamy na kolejne wizyty w ramach prowadzonych na Wydziale warsztatów.