Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

26 stycznia w siedzibie Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Szkolno-Treningowego Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego "Jaśmin".

Laboratorium stanowi 15 stanowisk komputerowych posiadających oprogramowanie umożliwiające prowadzenie symulacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego. Symulacja ta umożliwia prowadzenie działalności polegającej na profilaktyce sytuacji kryzysowych, stopniowym przejmowaniu nad nimi kontroli za pośrednictwem improwizowanych i zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także eliminacji ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i kluczowej infrastruktury. Celem symulacji jest przygotowanie studentów do pracy na poszczególnych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe do prowadzenia przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w warunkach zbliżonych do realnych. Laboratorium pozwala realizować zajęcia wynikające z programu studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i drugiego stopnia na kierunku logistyka oraz prowadzenie innych przedsięwzięć dydaktycznych.

W otwarciu Laboratorium wzięli udział przedstawiciele samorządu z Panem Jerzym Rakowskim - Starostą Mławskim na czele, funkcjonariusze powiatowych służb mundurowych i inspekcji, oświaty, delegacja firmy TELDAT oraz władze i pracownicy uczelni.