Edytuj nagłówek
Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

Studenci Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego - Filii w Mławie podejmą naukę w nowo otwartym Laboratorium szkolno-treningowym Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN.

Innowacyjne laboratorium, wyposażone w kompleksowe oprogramowanie SZK JAŚMIN, stanowiska komputerowe oraz grafikę informacyjną, kształcić będzie kadry do profesjonalnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi w strukturach państwa na wszystkich jego szczeblach. Laboratorium zapewni możliwość kompleksowego przygotowania absolwentów kierunku logistyka drugiego stopnia i bezpieczeństwo wewnętrzne do działań w administracji publicznej oraz innych służbach niemilitarnych i militarnych.
Rozwijający się stale SZK JAŚMIN zapewnia wszechstronne wsparcie dla procesów planowania, zarządzania, monitorowania i kontroli w sytuacjach kryzysowych i zadaniach o charakterze prewencyjnym. Jest systemem z otwartą architekturą, dzięki czemu może współpracować z innymi systemami resortowymi i specjalistycznymi. Zapewnia także integrację i współdziałanie z wieloma dostępnymi rodzajami sensorów, kanałami informacyjnymi oraz źródłami obrazów. Zaimplementowane w systemie scenariusze przygotowują do rozwiązywania problemów i działania w najczęściej występujących sytuacjach kryzysowych.

Życzymy studentom i kadrze akademickiej satysfakcji z użytkowania systemu i sukcesów w edukacji!