Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

 

Kształcenie na kierunku INFORMATYKA odbywa się w dwóch zakresach fakultatywnych, które odzwierciedlają dzisiejszy trend technologiczny. Nie skupiamy się np. na specjalności baz danych, ponieważ bazy danych są zarówno częścią aplikacji, jak i systemów informatycznych ERP. Dlatego też proponujemy szerszy zakres Systemów Informatycznych.

Kierunek Informatyka od roku 2010/11 dysponuje nowoczesną pracownią komputerową. Platforma sprzętowa w połączeniu z wydajną grafiką i dwoma monitorami w systemie DualView daje studentom możliwości i komfort pracy nieznany w innych ośrodkach. Architektura 64 bitowa w połączeniu z dedykowanym oprogramowaniem specjalistycznym wpływa na bardzo dobrą wydajność całej pracowni. Pracownia wyposażona jest w projektor multimedialny oraz szerokopasmowy dostęp do internetu.

Inżynieria Systemów Oprogramowania (ISO - CSE In English)

Studenci inżynierii systemów komputerowych (CE) studiują architekturę systemów komputerowych, techniki cyfrowe oprogramowania i oprzyrządowania, włączając w to techniki przetwarzania sygnałów w systemach komunikacyjnych. Studenci koncentrują się na programowaniu cyfrowych urządzeń i interfejsów użytkowników i urządzeń współpracujących. Podstawą kształcenia są tutaj treści systemów wbudowanych. Urządzenia takie, jak te telefony komórkowe, odtwarzacze cyfrowe, video nagrywarki cyfrowe, systemy alarmowe, urządzenia do prześwietleń X-promieniami, laserowe urządzenia chirurgiczne - wszystkie one wymagają zintegrowania z wbudowanymi systemami oprogramowania. 

informatyka1

Podstawy informatyki stanowią istotną część składową kształcenia w zakresie specjalności inżynierii systemów oprogramowania. Dają one dobre przygotowanie teoretyczne, dobrą znajomość języków programowania, a ponadto przygotowują absolwenta do tworzenia nowych rozwiązań informatycznych. Studenci otrzymują dobre podstawy z inżynierii oprogramowania, sieci komputerowych, baz danych i algorytmów, które pozwolą przyszłym absolwentom na szybkie przyswajanie nowych technologii i nowych rozwiązań informatycznych. Podstawy informatyki przygotowują absolwenta do tworzenia oprogramowania, tworzenia efektywnych rozwiązań informatycznych takich, jak przechowywanie i zabezpieczenie danych w informatycznych systemach baz danych, przesyłanie danych poprzez sieć komputerową oraz poszukiwanie nowych rozwiązań ochrony danych, a także poszukiwanie nowych i lepszych sposobów wykorzystania komputerów w dziedzinach takich, jak: robotyka, komputerowe rozpoznawanie obrazów czy medycyna sądowa.
Drugą istotną składową kształcenia w tym zakresie jest inżynieria oprogramowania. Zajmuje się ona przede wszystkim tworzeniem nowych i wsparciem technicznym zbudowanych systemów informatycznych tak, aby mogły one być w pełni wykorzystane, pracowały bez awarii, były stabilne, nie zawieszały się, miały komunikatywne interfejsy dla użytkownika, oraz spełniały warunki specyfikacji przedstawionej przez klienta. Studenci inżynierii oprogramowania muszą jednak dodatkowo mieć praktyczne przygotowanie z zakresu wdrażania i konfiguracji oprogramowania przez nich zbudowanego lub zakupionego u dystrybutora. Z tej też przyczyny, nasi absolwenci będą często pełnić obowiązki konsultanta w zakresie inżynierii oprogramowania dla potrzeb przyszłego pracodawcy. Studenci inżynierii oprogramowania będą również dobrze przygotowani w zakresie testowania aplikacji komputerowych oraz dużych systemów ERP. Jednym słowem, oczekujemy, że nasi absolwenci będą dobrymi menedżerami działów inżynierii oprogramowania.

Informatyka w Procesach Biznesowych

Informatyka w procesach biznesowych (IPB) jest główną podstawą przepływu informacji w firmach, non-profit, organizacjach, agencjach i biurach rządowych, szpitalach, bankach, klinikach medycznych, uczelniach, etc., dla których systemy komputerowe pomagają określić i osiągnąć główne cele danej organizacji. IPB jest również związane z procesami restrukturyzacji w przedsiębiorstwach w oparciu o nowe technologie informatyczne. Nasz absolwent, ukierunkowany na systemy informatyczne, będzie dobrze przygotowany do rozumienia zarówno strony informatycznej, jak i biznesowej przedsiębiorstwa, będzie potrafił sformułować potrzeby i odpowiednio zaprojektować rozwiązania w oparciu o nowe technologie informatyczne, prowadzące do lepszych, szybszych i wydajniejszych osiągnięć przedsiębiorstwa. Nasi absolwenci będą pomostem pomiędzy załogą techniczną a kierownictwem w przedsiębiorstwie. Podstawą przepływu informacji pomiędzy pracownikami niższego szczebla a kierownictwem w przedsiębiorstwie czy instytucji państwowej są technologie informacyjne. Dlatego absolwenci w zakresie Informatyka w Procesach Biznesowych będą mieli bardzo dobre przygotowanie w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi wdrażanymi w firmie, administracji rządowej i samorządowej, opiece medycznej, szpitalach, szkołach, uczelniach, itd. Nasi absolwenci będą posiadać właściwą kombinację wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą z dużym pożytkiem będą mogli wykorzystać przy tworzeniu infrastruktury komputerowej dla danej firmy, jak i pomagać pracownikom tej firmy w efektywnym wykorzystaniu technologii informacyjnych w codziennej pracy.  

informatyka2

       Nasi studenci mogą również korzystać z pakietu specjalistycznego oprogramowania Microsoft Azure. 

Współpracujemy również z SAP na Technologicznym Uniwersytecie w  Monachium. W ramach  SAP University Competence Center, na kierunku Informatyka prowadzone się zajęcia z podstaw administracji SAP BASIS, które przygotowują studentów do pracy z jednym z najnowocześniejszych systemów informatycznych wspomagającym obsługę biznesu. W kursie, poza obszarem administracji, studenci zdobywają kompetencje w obszarze programowania w języku ABAP, który jest podstawowym narzędziem tworzenia i rozwoju systemów SAP. Jeżeli jesteś zainteresowany pracą administratora lub konsultanta systemów SAP, nasza uczelnia jest właściwym wyborem.

Więcej o wspomnianym oprogramowaniu w poniższym filmie: