Edytuj nagłówek
Aktualności
Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Wydział Inżynierii i Ekonomii działając zgodnie z wizją i misją Uczelni, zawartą w jej Strategii Rozwoju na lata 2020 - 2024, służy przede wszystkim społeczności lokalnej, poprzez działalność dydaktyczną młodzieży i dorosłych, wychodzącą swoim ukierunkowaniem na potrzeby rynku pracy, dostosowująca w sposób elastyczny swoją ofertę do wymagań studentów.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Wydziału Inżynierii i Ekonomii jest naszym celem strategicznym.

 

Załączniki: