Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

DZIEKAN

rrudzinski 2m

dr inz. Robert Rudziński

PRODZIEKAN 

dr inż. Rafał Górski

Kierownik Zakładu Ekonomii i Zarządzania: dr Katarzyna Szymańska
Kierownik Zakładu Informatyki: mgr Magdalena Stefańska
Kierownika Zakładu Inżynierii Środowiska: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
Kierownik Mechaniki i Budowy Maszyn: dr inż. Tomasz Dzik
Kierownik Zakładu Rolnictwa: dr inż. Robert Czaplicki