Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Na kierunku Rolnictwo prowadzone są studia inżynierskie. Zapewniają niezbędną wiedzę do założenia i prowadzenia własnej firmy produkcyjnej, handlowej, doradczej lub usługowej, pozwalają na opanowanie umiejętności obsługi komputerów i znajomości języków obcych.

Po ukończeniu studiów na kierunku rolnictwo absolwent otrzymuje tytuł  zawodowy inżyniera, nabywa w pełni wszystkie prawa do prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz przedsiębiorstw związanych z agrobiznesem i innymi oraz korzystania w pełni ze wszystkich programów Unii Europejskiej związanych z rolnictwem oraz z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Może podjąć studia drugiego stopnia na dowolnej uczelni prowadzącej studia magisterskie z zakresu rolnictwa.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego I nabywa umiejętności łączenia znajomości produkcji rolniczej z profesjonalnym przygotowaniem do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, zwłaszcza w zakresie zarządzania finansami i marketingiem. Jest zapoznany z formami organizacyjnymi, rozwoju i prawnymi aspektami funkcjonowania agrobiznesu.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego II posiada podstawową wiedzę z zakresu rolnictwa oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem w oparciu o polskie prawodawstwo i dyrektywy unijne. Zdobyta wiedza wykorzystana może być w prowadzeniu gospodarstwa rolnego jak również przydatna będzie w wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z ochroną środowiska, lub tego typu komórkach znajdujących się w samorządach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.