Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Misją Wydziału Inżynierii i Ekonomii  jest działalność dydaktyczna i naukowa skierowana przede wszystkim na potrzeby lokalnego otoczenia na miarę potrzeb społeczeństwa informa­cyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział kształci przyszłych potencjalnych pracowników w zakresie inżynierii, ekonomii, informatyki, rolnictwa i zarządzania. Tworzy warunki dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych dostosowujących absolwentów do potrzeb rynku pracy. Wydział Inżynierii i Ekonomii poprzez swoją działalność, kształtuje u studentów kompetencje potrzebne do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną. Dzięki współpracy z lokalnym otoczeniem biznesu, przemysłu, administracji i edukacji jest w stanie dostosować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Bogata oferta edukacyjna oraz elastyczność reagowania na cięgle zmieniające się warunki otoczenia przygotowuje także do wejścia na europejski rynek pracy w pełni wykwalifikowaną kadrę, odznaczającą się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i praktycznej o proeuropejskich postawach obywatelskich i społecznych.
Bogaty wachlarz działań związanych z programem Erasmus oraz wdrożeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) w coraz większym stopniu wpływa na zmianę oblicza regionu, stając się równorzędnym partnerem o znaczeniu ogólnoeuropejskim.

Misją Wydziału jest również działanie na rzecz awansu gospodarczego i cywilizacyjnego regionu z uwzględnieniem działań i poszanowania zasady zrównoważonego rozwoju