Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

W związku z rozpoczynającymi się Juwenaliami w PANS im Ignacego Mościckiego wprowadzam godziny dziekańskie na Wydziale Inżynierii i Ekonomii: w dnia 06.06.24 od godziny 16:00 oraz w dniu 08.06.24 do godziny 10:30.
Dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Dzień 07.06.24 jest dniem wolnym od zająć dydaktycznych wynikającym z organizacji roku akademickiego.

Dziekan Wydziału Inżynierii i Ekonomii