Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz Prelegentom biorącym udziałw II Sympozjum Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej. W tym roku tematem wiodącym były nowoczesne materiały inżynierskie.

Wydarzenie było doskonałą okazją do zaprezentowania naszych aktywności
w ubiegłym roku oraz planów na przyszłość. Przybliżyliśmy kilka wydarzeń, naszym zdaniem najciekawszych. Warto tu wspomnieć chociażby o zakwalifikowaniu naszego projektu pojazdu z napędem elektrycznym do ścisłego finału Konkursu Konstrukcji Studenckich (KOKOS`23), udział w 26. Pikniku Naukowym Centrum Nauki Kopernik, interdyscyplinarne warsztaty na Podkarpaciu i wiele innych. Korzystając z okazji dziękujemy firmom: FANAR, LUBAS, MILWAUKEE, PROD–MET za zaangażowanie oraz pomoc przy realizacji naszych projektów.

Oprócz przedstawienia osiągnięć Koła „Metalika” odbyły się prelekcje zaproszonych gości, zajmujących się tematyką inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni.

Zaprezentowano połączenia ceramiki z metalami we współczesnych konstrukcjach budowlanych, materiały na narzędzia do obróbki skrawaniem oraz materiały stosowane do powlekania tych narzędzi, w celu poprawy ich własności skrawających. Porównano właściwości narzędzi konwencjonalnych z narzędziami specjalistycznymi, stosowanymi do obróbki materiałów trudnoobrabialnych.

Wśród prelegentów wystąpili studenci zrzeszeni w naszym Kole, którzy opowiedzieli o swoich badaniach prowadzonych nad powłokami CVD i PVD, nanoszonymi na narzędzia skrawające.

Tematyka Sympozjum odpowiada aktualnym trendom rozwoju materiałów o wysokiej wytrzymałości.

Sympozjum cieszyło się również zainteresowaniem lokalnych mediów.