Edytuj nagłówek
Wydział Inżynierii i Ekonomii

Informujemy, że w dniu 17 lipca 2023 roku został ogłoszony komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Miesięcznikowi GAZ, WODA i TECHNIKA SANITARNA wydawanego przez NOT przyznano 140 pkt. Redaktorem Naczelnym tego czasopisma jest prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz kierownik Zakładu Inżynieria Środowiska w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.