Edytuj nagłówek
Student

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PIELĘGNIARSTWA (SKNP)

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa (SKNP) prowadzi swoją działalność od 2005 roku.  

Od początku jego nadrzędnym celem było pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych, a w szczególności:

 1. Rozwijanie naukowych zainteresowań studentów i wdrażanie ich do pracy naukowo-badawczej w zakresie pielęgniarstwa.
 2. Pogłębianie i rozszerzanie wiadomości o charakterze teoretycznym i praktycznym z zakresu nauk o zdrowiu i nauk społecznych.
 3. Nabywanie umiejętności
 4. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i podnoszenie kompetencji podczas realizacji projektów badawczych.
 5. Przygotowanie członków Koła do rozwiązywania sytuacji.
 6. Zastosowanie dowodów naukowych w praktyce zawodowej (EBNP).
 7. Nabywanie umiejętności myślenia twórczego.
 8. Rozpowszechnianie uzyskanych wyników badań.
 9. Stworzenie członkom Koła możliwości prezentacji i publikacji własnych osiągnięć badawczych.

SKNP realizuje swoje cele poprzez:

 1. Spotkania dyskusyjne członków Koła dotyczące podejmowanej problematyki badawczej.
 2. Studiowanie fachowej literatury obejmującej najnowsze osiągnięcia w zakresie pielęgniarstwa i innych nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych.
 3. Zajęcia z zakresu metodologii badań naukowych przygotowujące członków Koła do prowadzenia projektów badawczych.
 4. Konstruowanie koncepcji badania, prowadzenie badań, opracowywanie wyników i pisanie artykułów naukowych.
 5. Organizację interdyscyplinarnych seminariów, sympozjów i konferencji naukowych obejmujących problematykę pielęgniarstwa i zawodów pokrewnych.
 6. Współpracę z innymi organizacjami i kołami naukowymi medycznych z uczelni kształcących pielęgniarki.
 7. Aktywny udział w seminariach, zjazdach i konferencjach naukowych kół naukowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 8. Inne inicjatywy (edukacyjne, promocyjne) pozwalające na realizację celów Koła.

 

Koło cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów pielęgniarstwa, a ciekawość intelektualna rozwijana na poszczególnych etapach procesu badawczego staje się inspiracją do wyboru drogi zawodowej.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, która znajduje się pod linkiem:

https://prezi.com/p/jqm8sckrnbnf/koo-naukowe-pielegniarstwa/

CO SIĘ DZIAŁO W POPRZEDNIM ROKU ?

W roku akademickim 2019/2020 członkowie Studenckiego Kola Naukowego Pielęgniarstwa (SKNP) realizowali następujące projekty badawcze:

1. Kontynuacja projektu badawczego „Świadomość Zagrożenia Otyłością” przeprowadzany wśród dzieci i młodzieży ze szkół w Sońsku i Opinogórze Górnej. Priorytetem było wykonanie badań antropometrycznych, pomiar BMI, WHR oraz kwestionariusz ankiety badający świadomość, wiedzę, zachowania oraz samoocenę i postawy wobec otyłości (Natalia Kot, Kinga Lubelska, Patrycja Wesołowska).

2. „Etyczne aspekty opieki nad osobami starszymi” (Klaudia Ciok, Dominika Sarbiewska, Elżbieta Pajewska, Natalia Sikorska).

3. „Zespół terapeutyczny w praktyce opinii pielęgniarek” (Agnieszka Klimkiewicz, Karolina Jezulewicz, Magdalena Sieniawska, Patrycja Opalach).

4. Kontynuacja badań dotyczących duchowości wśród studentów pielęgniarstwa.

Ponadto studenci prowadzili działalność edukacyjną i promocyjną

Dnia 12.11.2019r. członkinie SKNP, pod kierunkiem dr Małgorzaty Marcysiak, przeprowadziły warsztaty edukacyjne w ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej na poniższe tematy:

„Jak dbać o siebie w okresie dojrzewania?”- Karolina Jezulewicz, Agnieszka Klimkiewicz

„Choroby skóry- świerzb, czerniak, łupież”- Patrycja Opalach, Magdalena Sieniawska

„Choroby brudnych rąk- biegunka, czerwonka, wirusowe zapalenie wątroby A” - Magdalena Korniszewska, Anna Mosakowska

 1

 2

 3

 4

 

 

Dnia 21.11.2019r. członkinie SKNP- Patrycja Wesołowska, Kinga Lubelska, Natalia Kot przeprowadziły „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy” w Szkole Podstawowej w Sońsku

 678

Dnia 27.11.2019r. odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Młodzi konsumenci: zdrowie, nauka, kultura, wiara, media...". W działaniach promocyjnych naszego koła SKNP oraz organizacji Sympozjum brali członkowie SKNP-Wioletta Modzelewska, Klaudia Ciok, Agnieszka Bralczyk, Natalia Sikorska, Łukasz Krakowski.

 9

10

Dnia 08.12.2019r. odbyła się reprezentacja uczelni z udziałem studentów należących do SKNP: Agnieszka Klimkiewicz, Magdalena Sieniawska w III Rodzinnych Mikołajkach w Ciechanowie.

 11

12

Dnia 13.12.2019r.- przedstawiciele Zarządu SKNP: przewodniczący Dawid Jan Wincenty Zuba i w-ce przewodnicząca Karolina Jezulewicz, przeprowadzili prezentację SKNP podczas sympozjum kół naukowych zorganizowanym w głównym budynku PUZ w Ciechanowie.

Dnia 08.01.2020r. członkinie SKNP- Agnieszka Klimkiewicz, Karolina Jezulewicz, Patrycja Opalach, Elżbieta Pajewska, Magdalena Sieniawska brały udział w działaniach promocyjno-organizacyjnych warsztatów „Szanuję! Słowo Klucz” zorganizowanych przez Ciechanowski Sztab WOŚP w Hali CLKS MAZOVIA im. Ireneusza Palińskiego

13

Dnia 05.02.2020r. członkinie SKNP- Agnieszka Klimkiewicz, Karolina Jezulewicz pod opieką mgr Katarzyny Korycińskiej- Koniczuk brały udział w oficjalnej inauguracji międzynarodowej kampanii „Nursing Now Polska” zorganizowanej przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie.

 14

15

16

17

Dnia 26.02.2020r. odbył się I etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którymi uczestnikami byli członkowie SKNP: Patrycja Wesołowska, Natalia Jakubowska, Natalia Kot, Aleksandra Tenus, Karolina Mordka, Kinga Lubelska, Daria Antczak, Marcin Dełęgowski, Dawid Jan Wincenty Zuba.

Do II etapu, który miał się odbyć 13.03.2020r., awansowali: Marcin Dełęgowski, Karolina Mordka, Patrycja Wesołowska, Kinga Lubelska.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną następne etapy Olimpiady zostały odwołane.