Edytuj nagłówek
Student

Korzeni naszego koła należy szukać w Kole Naukowym Pedagogów „Bona Fide” działającego na ówczesnym Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych naszej uczelni. Z dniem 9 grudnia 2019 r. – czyli od momentu wpisania naszego Koła do rejestru organizacji działających w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – funkcjonujemy pod nazwą Studenckiego Koło Naukowego Pedagogiki „EDUCANDI”.

 

Czym jest Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki „EDUCANDI”?

 

Koło jest organizacją naukową studentów działającą przy Zakładzie Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie i skupia się wokół zagadnień pedagogicznych.

 

Jakie są cele i zadania Studenckiego Koła Naukowego „EDUCANDI”?

 a) cele:

 • wdrożenie studentów w samodzielne myślenie,
 • pogłębienie wiedzy pedagogicznej,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego przyszłego pedagoga,
 • realizacja projektów badawczych na rzecz Państwowej Uczelni Zawodowej
  im. I. Mościckiego w Ciechanowie,
 • współpraca z otoczeniem regionalnej i polskiej oświaty,
 • wykorzystanie pedagogicznych metod badawczych,
 • dążenie do stworzenia własnego, indywidualnego ideału wychowawczego.

 b) zadania:

 • badania naukowe,
 • sesje naukowe,
 • seminaria wewnętrzne i z zaproszonymi Gośćmi,
 • warsztaty naukowe,
 • współpraca z organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą,
 • wyjazdy na konferencje naukowe, targi kół naukowych,
 • wyjazdy integracyjno-naukowe,
 • stosowanie technologii teleinformacyjnej do zdobywania wiedzy oraz pracy i komunikacji w Kole

 

Kto może zostać członkiem Studenckiego Koła Naukowego „EDUCANDI”?

 

Członkiem Koła może być każdy student Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, zainteresowany rozwijaniem wiedzy z zakresu pedagogiki, deklarujący chęć realizacji celów Koła oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi członkami Koła. Członkostwo w Kole jest dobrowolne, zaś przyjęcie do Koła następuje poprzez złożenie przez zainteresowanego studenta wniosku, który zatwierdzany jest przez zarząd i opiekuna Koła.

 

Co daje przynależność do Studenckiego Koła Naukowego „EDUCANDI”?

 

Każdy członek Koła ma możliwość:

 • rozwijania swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy z zakresu pedagogiki i innych nauk społecznych,
 • swobodnego wyrażania swoich opinii i poglądów w formie dyskusji lub wygłoszenia referatu, m. in. podczas sympozjów i konferencji naukowych o charakterze środowiskowym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 • prowadzenia badań naukowych pod czujnym okiem opiekuna Koła,
 • czynnego i biernego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło na terenie uczelni i poza nią,
 • inicjowania własnych pomysłów i realizowania ich zgodnie z założeniami Koła,
 • rozwijania własnych pasji i zainteresowań w ramach podgrup tematycznych działających w Kole,
 • promowania cennych inicjatyw naukowych, społecznych pod szyldem Koła, także w przestrzeni wirtualnej.

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „EDUCANDI”: ks. dr Grzegorz Kaczorowski

Przewodnicząca: Edyta Makowska

Wiceprzewodnicząca: Natalia Perzanowska

Sekretarz: Małgorzata Banasiak

Skarbnik: Aleksandra Romanowska