Edytuj nagłówek
Student
Edytuj nagłówek
Aktualności

koło naukowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ „METALIKA” działające przy Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem zainteresowań i umiejętności w zakresie nowych technologii stosowanych w Inżynierii Materiałowej a także Inżynierii Produkcji.

W ramach Koła Naukowego działają oddzielne sekcje tematyczne rozwijające indywidualne zainteresowania studentów.

Głównym celem działalności Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej jest rozwijanie zainteresowań oraz umożliwianie pracy twórczej ambitnym studentom, w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania oraz współczesnych systemów zarządzania procesami produkcyjnymi.

Koło METALIKA swoje realizuje zadania poprzez:

 • realizację własnych projektów,
 • udział w badaniach naukowych realizowanych przez Uczelnię,
 • współpracę z pracownikami PUZIM w Ciechanowie oraz innych Uczelni,
 • współpracę z innymi Kołami Naukowymi PUZIM w Ciechanowie,
 • aktywny udział w życiu Uczelni.

 

Celami szczegółowymi Koła Naukowego „Metalika” są:

 • popularyzowanie badań naukowych wśród studentów PUZIM,
 • współpraca z otoczeniem biznesowym Uczelni w zakresie wdrażania nowych technologii,
 • wymiana doświadczeń w zakresie nauk technicznych z innymi jednostkami naukowymi
  i organizacjami publicznymi,
 • prowadzenie prac naukowo – badawczych,
 • promowanie Uczelni,
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła Naukowego.

 

Formy działalności :

 • prowadzenie projektów badawczych i technologicznych,
 • udział w spotkaniach, warsztatach wyjazdowych, seminariach, targach branżowych,
 • współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą,
 • publikowanie wyników badań w periodykach branżowych,
 • działalność w tematycznych grupach badawczych.

 

Opiekun Koła: dr inż. Wojciech Sosnowski