Edytuj nagłówek
Student
Edytuj nagłówek
Aktualności

 Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów realizuje swoje zadania poprzez:

  1. Projekty
  2. Warsztaty
  3. Szkolenia
  4. Wyjazdy naukowe
  5. Konferencje
  6. Publikacje

Opiekun Koła: mgr Marta Gburzyńska

Studenci prezentują oraz publikują artykuły naukowe o tematyce związanej z ochroną środowiska, ekologią i klimatem na corocznym seminarium „Aktywność naukowa młodzieży akademickiej” w Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie oraz w czasopiśmie Gaz Woda i Techniki Sanitarne.

Zainteresowania studentów tematyką ochrony środowiska, ekologii i klimatu potwierdzają tematy artykułów:

„Studenci wobec obecnego problemu segregacji i recyklingu odpadów komunalnych” Adrian Brzozowski

„Ochrona środowiska w życiu studenta – świadomość a rzeczywistość” Nasze artykuły naukowe, Paulina Przybysz, Piotr Drążkiewicz

„Świadomość ekologiczna mieszkańców Ciechanowa” Adrian Brzozowski

„Ocena stanu środowiska gminy miejskiej Ciechanów” Milena Chojnacka

„Przetwarzanie odpadów na paliwo alternatywne” Milena Chojnacka

„Biogazownia – nowoczesne źródło zielonej energii” Beata Bralewska

„Wiedza mieszkańców województwa mazowieckiego na temat segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów komunalnych” Łukasz Szlendak

„Program Czyste Powietrze na przykładzie Gminy Kuczbork-Osada i Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz” Joanna Stępka, Justyna Błaszkiewicz

„Biomasa, jako surowiec energetyczny” Maciej Rączkowski

„Wykorzystanie fotowoltaiki na przykładzie makiety domu” Magdalena Grochowalska, Hubert Lewandowski, Kacper Pawłowski

„Świadomość społeczeństwa na temat ochrony środowiska” Karolina Nitczyńska, Rafał Fijałkowski, Michał Kolwicz, Patrycja Jeznach, Bartosz Załuski

„Elektrownia fotowoltaiczna w skali makro i mikro” Małgorzata Kwestarz, Ł. Merle, K. Obrębska

„Wodór – paliwo przyszłości” Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda

 

Artykuły studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów publikowane są również w miesięczniku Gaz Woda i Technik Sanitarne:

„Poprawa parametrów energetycznych budynku jednorodzinnego – alternatywne sposoby zaopatrzenia w energię” Alicja Ewa Urbanowicz, Natalia Mysiakowska

„Elektrownia fotowoltaiczna w skali makro i mikro” Małgorzata Kwestarz, Ł. Merle, K. Obrębska

„Rola rynku bilansującego w handlu energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych pogodozależnych” Andrzej J. Osiadacz, Monika Zuba,

„Wodór – paliwo przyszłości” Michał Kwaśniewski, Klaudia Żmuda

 

W celu uzupełniania i poszerzania wiedzy na temat ochrony środowiska, ekologii i klimatu studenci angażują się w organizację wyjazdów naukowych:

Studenci w ramach wyjazdu naukowego do Katowic zapoznali się z systemem działania elektrowni wodnej w Dębe. W Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych studenci uczestniczyli w warsztatach i pokazach zakresu: fizyki, chemii, elektryczności oraz elektroniki. Kolejny etap wyjazdu obejmował wizytę w biogazowni, czyli instalacji służącej do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków.

Studenci uczestniczyli w wyjeździe do Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” w Jabłonnie.

Obraz1

Studenci angażują się w projekty mające na celu szerzenie tematykę ochrony środowiska, ekologii i klimatu:

Obraz2

Studenci zrealizowali projekt, który pozwolił na poszerzenie wiedzy z dziedzin technicznych oraz zdobycie przydatnych umiejętności praktycznych. Projekt, który studenci zrealizowali pod nazwą „PLECAK SŁONECZNY”, to wielofunkcyjny plecak z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem. Jego głównym założeniem jest wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby spełniania różnych funkcji. Jest to projekt promujący ekologię oraz odnawialne źródła energii.

g3

Członkowie Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów uczestniczyli w stworzeniu projektu ogrodu zamkniętego w szkle. Celem projektu było stworzenie „biosfery” – zamkniętego ekosystemu, w którym rośliny radzą sobie bez dostępu wody czy powietrza z zewnątrz. Zadaniem studentów było dobranie odpowiednich parametrów oraz zasobów roślinowych.

g4

Studenci zaplanowali i przygotowali projekt ochrony środowiska. W ramach projektu wykonano nasadzenie na terenie Uczelni, przy ulicy Narutowicza 9 drzew w celu promowania idei czystego powietrza. Sadzenie drzew jest wymiernym i opłacalnym sposobem na ograniczanie emisji dwutlenku węgla, gdyż drzewa są doskonałymi pochłaniaczami CO2 z atmosfery. Łagodzą w ten sposób efekt cieplarniany pozostając istotnym elementem regulowania klimatu na Ziemi. Studenci wybrali drzewa buku pospolitego lub klony, ponieważ drzewa te dostarczają najwięcej tlenu. W tym roku kalendarzowym projekt zakłada zasadzenie dwóch drzew w wysokości ok 2 metrów i kolejne nasadzenia w przyszłych latach, po wcześniejszej akceptacji Władz Uczelni. Powstałe w ramach projektu nasadzenia stanowią wizytówkę i jednocześnie ozdobę budynku Uczelni, wspierając tym samym ochronę środowiska. Ponadto studenci stworzyli projekt, dotyczący wykorzystania fotowoltaiki na przykładzie makiety domu. Projekt makiety domu prezentowany był podczas warsztatów zorganizowanych dla uczniów ciechanowskich techników.

Obraz3

Studenci chętnie dzielą się swoją wiedzą organizując warsztaty, kursy oraz przedsięwzięcia w ramach, których

Członkowie Koła Naukowego organizują kursy w programie AutoCad oraz WordPress.

Obraz4

Studenci z chęcią poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, np. uczestniczyli w szkoleniu z oceny energetycznej budynków w programie ArCADia TERMOCAD Celem szkolenia było zapoznanie uczestnika z aktualnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi charakterystyki energetycznej budynków oraz poznanie z funkcjonalnością i obsługą programu ArCADia TERMOCAD.

Obraz5