Edytuj nagłówek
Student

W Zakładzie Ekonomii i Zarządzania funkcjonuje Koło Naukowe Ekonomii.

Celem działalności Koła jest :

 • pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomii;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego;
 • wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej i zbiorowej;
 • reprezentowanie Wydziału Inżynierii i Ekonomii wewnątrz i na zewnątrz Uczelni;
 • realizacja projektów badawczych na rzecz PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie;
 • współpraca z otoczeniem gospodarczym, innymi organizacjami studenckimi, instytucjami i towarzystwami naukowymi.

Cele realizowane są poprzez :

 • rozwijanie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania
 • projektowanie i przeprowadzenie badań naukowych, publikowanie ich w czasopismach naukowych oraz rozpowszechnianie ich wśród studentów
 • czynne uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach badawczych
 • integrację wiedzy ekonomicznej z innymi dyscyplinami nauki
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie wyznaczonym problematyką Koła

 

Formy działalności Koła:

Koło jest aktywne i efektywne w realizacji swoich zadań poprzez różnorodne działania i inicjatywy.

Działa poprzez :

 • Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, i szkoleniach: Koło wysyła swoich członków na różne wydarzenia naukowe, gdzie mogą zdobywać nową wiedzę, wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami i prezentować swoje własne badania lub projekty.
 • Wizyty studyjne: Organizacja wizyt studyjnych pozwala członkom na pozyskiwanie praktycznej wiedzy i doświadczenia, odwiedzając firmy, instytucje badawcze lub inne organizacje związane z ich dziedziną zainteresowań.
 • Nawiązywanie współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi na innych uczelniach: Współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi może być bardzo owocna. Pozwala to na wymianę pomysłów, wspólne projekty badawcze i organizację wydarzeń naukowych.
 • Prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem narzędzi badawczych własnego autorstwa: Tworzenie i wykorzystywanie własnych narzędzi badawczych pozwala na autonomiczne prowadzenie badań, co jest cennym doświadczeniem dla członków koła.
 • Opracowanie raportów z badań: Przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań pozwala na udokumentowanie wyników i wniosków, które są udostępniane innym oraz szerokiej społeczności akademickiej.
 • Pisanie artykułów i publikowanie ich w czasopismach naukowych: Publikacja artykułów w renomowanych czasopismach naukowych to ważny krok w upowszechnianiu wiedzy i osiągnięć koła. To także przyczynek do rozwoju – w tym do przyszłej kariery naukowej członków.

Koło Naukowe Ekonomii włącza się w wydarzenia organizowane na uczelni i w mieście, takie jak :

 • Dzień otwarty w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • cykliczna wydziałowa konferencja naukowa (ostatnia działalność naszych kolegów i koleżanek z koła w ostatnim roku) :
  • 1. Patriotyzm konsumencki- Piotr Pieńkowski, Monika Fersz
  • 2. Cyfryzacja pokoleniowa - Aleksander Purzycki
  • 3.  Motywacja do pracy zawodowej osób z pokolenia X i Alfa - Marta Błaszkiewicz 
  • 4. Dyrygent - inspirujący przywódca – Klaudia Kalinowska
 • Seminarium Kół Naukowych organizowane na Uczelni
 • współpraca z Parkiem Nauki w Ciechanowie – z Klubem Młodego Odkrywcy - członkowie Koła prowadzili zajęcia (w formie zabawowej) z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie szeroko pojętej edukacji ekonomicznej (m.in. „skąd się biorą pieniądze”, „co to jest handel wymienny”, „co to jest bank; inwestycje itp.”); 

Trzeba przyznać, że dzięki przynależności do Koła naukowego Ekonomii rozwijamy się, ale też potrafimy połączyć to z zabawą.

 

Opiekun Koła Naukowego Ekonomii: dr Anna Schulz

Zarząd Koła Naukowego Ekonomii:

Przewodniczący Koła: Damian Daniłowski

Obraz8

Sekretarz: Piotr Pieńkowski

Obraz9