Edytuj nagłówek
Student

Jak twierdzą logistycy: „Logistyka nie jest wszystkim, lecz wszystko bez logistyki jest niczym”.

Przy Zakładzie Logistyki funkcjonuje Koło Naukowe LOGISTYK. Studenci mogą rozwijać swoją pasję jaką jest logistyka. Podejmują się różnych badań i wydają z tego tytułu ciekawe publikacje. Studenci należący do koła LOGISTYK wyjeżdżają na targi logistyczne, konferencje naukowe i prezentują co roku swoje prace na Forum Młodzieży Akademickiej naszej Uczelni.

Cele i działalność Koła Naukowego LOGISTYK:
• popularyzacja wiedzy z obszaru logistyki,
• aktywne uczestnictwo w opracowywaniu projektów badawczych związanych z podstawową działalnością koła,
• poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie praktycznych umiejętności w dziedzinie logistyki,
• organizacja warsztatów i konkursów logistycznych,
• współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi w celu wymiany doświadczeń,
• udział w szkoleniach i konferencjach,
• akcje charytatywne,
• rozpowszechnianie wiedzy związanej z zagadnieniami logistyki,
• wspieranie inicjatyw studenckich,
• uczestnictwo w promocji PUZ Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Filia w Mławie,
• studiowanie i analiza problemów i przypadków z zakresu dziedzin logistyki.

Przewodnicząca: Sylwia Piotrowska
Zastępca przewodniczącej: Karolina Gralewicz
Skarbnik: Donata Michniak
Opiekun naukowy: dr Renata Dzik