Edytuj nagłówek
Kandydat
   

pielegniarstwo v2

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kierunku pielęgniarstwo:

  • będzie posiadał kompetencje pozwalające rozwijać i wykonywać funkcje: opiekuńczą,     wychowawczą, promowania zdrowia, profilaktyczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną,
  • będzie się zajmował oceną potrzeb, planowaniem, świadczeniem i analizą rezultatów w zakresie   profesjonalnej opieki nad osobami chorymi i poddawanymi rehabilitacji,
  • będzie pomagał  chorym, rodzinom i grupom w określaniu i realizowaniu pełnego potencjału zdrowotnego,  umysłowego i społecznego,
  • swoje zadania będzie mógł wykonywać w szpitalach i w środowisku zamieszkania, nauki i pracy,
  • uzyskane kompetencje pozwolą na pracę samodzielnie lub w ramach zespołu opieki zdrowotnej,
  • może również kierować pracą zawodową pielęgniarek.

Pielęgniarka/pielęgniarz z tytułem licencjata będą mogli być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach i zakładach podstawowej opieki zdrowotnej; w placówkach nauczania i wychowania, w ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, gabinetach promocji zdrowia, urzędach miast i gmin.

Zapraszamy również na pielęgniarstwo II stopień