Edytuj nagłówek
Kandydat
   pielegniarstwo 2

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent studiów II stopnia jest wyposażony w wiedzę w zakresie zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, w tym w obszarach istotnych ze względów epidemiologicznych. Posiada podstawowe umiejętności w prowadzeniu badań naukowych oraz w zakresie praktyki opartej na dowodach naukowych.

 

Pielęgniarka/pielęgniarz z tytułem mgr pielęgniarstwa będą mogli być zatrudnieni
w placówkach systemu ochrony zdrowia, w tym w zakresie zarządzania zespołami pielęgniarek, pracy na stanowiskach administracyjnych oraz nauczania zawodu. Absolwenci mogą też  być zatrudnieni w organach administracji publicznej działających w zakresie monitoringu działań systemu ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.