Zapraszamy na konferencję

 

na temat: Dziecko z problemami zdrowotnymiw przedszkolu i szkole Perspektywa pedagogiczna, psychologiczna, medyczna   21 kwietnia 2023 r.

 

Język konferencji: polski, angielski               Forma konferencji: hybrydowa

szczegółowe informacje: https://puzim.edu.pl/aktualnosci-jf

Konferencja pod patronatem honorowym JM Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

 

KOMUNIKAT I

 

    Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII. Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku, w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51.

    Motywem wiodącym Konferencji będą problemy zdrowotne, rozwojowe dzieci i młodzieży, organizacja warunków uczenia się,  profilaktyczna opieka zdrowotna. Obowiązkiem przedszkola i szkoły jest stworzenie takich warunków, aby wszystkie dzieci mogły się rozwijać, uczyć i bawić mimo choroby oraz aby mogły osiągnąć sukces na miarę własnych możliwości.

    Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do interdyscyplinarnego dialogu nad problematyką związaną ze zdrowiem dzieci i młodzieży oraz ich funkcjonowaniem w przedszkolu i szkole a także stanie się miejscem wymiany doswiadczeń w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Planowane tematy sesji:

 • Problemy zdrowotne dzieci i uczniów
 • Dziecko z chorobą przewlekłą w systemie oświaty – prawo oświatowe, zasady przyjmowania ucznia przewlekle chorego do przedszkola i szkoły, organizowanie indywidualnego nauczania, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów z powodu choroby
 • Problematyka funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą, somatyczną, z zaburzeniami psychicznymi w szkole
 • Dziecko dotknięte problemami rozwojowymi
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Sytuacje trudne, kryzysowe i traumatyczne doświadczane przez dzieci
 • Wspieranie dziecka z nadwagą, otyłością, zaburzeniami zachowania,  itp.
 • Przedszkola i szkoły promujące zdrowie
 • Edukacja zdrowotna w przedszkolu i w szkole
 • Opieka zdrowotna nad uczniami
 • Praca pielęgniarki szkolnej z dzieckiem z chorobą przewlekłą, z uczniem niepełnosprawnym
 • Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami
 • Pomoc przedmedyczna, terapeutyczna praca z chorym dzieckiem
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Zasoby zdrowotne a psychika człowieka
 • Higiena zdrowia psychicznego
 • Problemy wieku dorastania i rola instytucjonalnego wsparcia w ochronie zdrowia psychicznego

Zaproponowana tematyka wystąpień podczas konferencji jest otwarta. Mamy nadzieję, iż  konferencja stanie się forum wymiany doświadczeń, wiedzy, opinii zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego w Polsce, jak i zagranicą, a także praktyków, nauczycieli, psychologów, lekarzy, przedstawicieli różnych instytucji wspierających dzieci i młodzież z problemami zdrowotnymi.

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI :

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki „EDUCANDI”

SEKRETARIAT KONFERENCJI :

Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ w Ciechanowie;
ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów tel./fax. (23) 672 22 13, tel. (23) 674 37 04; 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA ! KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA !

Proponujemy również Państwu publikację artykułów w monografii naukowej polskojęzycznej w Wydawnictwie PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wydanie publikacji przewidujemy na grudzień 2023 roku.  Rozdział o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego. Koszt opublikowania referatu - 100 zł.

 

WAŻNE TERMINY !

Szczegółowe informacje : https://puzim.edu.pl/aktualnosci-jf

 

Uwaga! Udział studentów wszystkich stopni aktywnie uczestniczących w konferencji jest BEZPŁATNY