Edytuj nagłówek
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

RADA PRACODAWCÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH

Rada pracodawców funkcjonuje przy Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, reprezentując pracodawców współpracujących z każdym kierunkiem studiów.

 

 • W skład Rady Pracodawców wchodzą przedstawiciele podmiotów leczniczych, instytucji państwowych, placówek oświatowych, placówek sektora pomocy społecznej, stowarzyszeń.
 • Rada Pracodawców współpracuje z komisją ds. jakości a szczególnie z zespołem ds. zapewnienia jakości oraz Działem Rozwoju.
 • Celem Rady Pracodawców jest wskazywanie obszarów rozwoju poszczególnych kierunków mających na celu podnoszenie poziomu jakości kształcenia z uwzględnieniem praktycznego profilu studiów.
 • Rada Pracodawców swoje podstawowe funkcje realizuje przez:
  a)    opiniowanie programów studiów
  b)    wskazywanie kierunków kształcenia podyplomowego,
  c)    analizowanie metod dydaktycznych w aspekcie kształcenia praktycznego,
  d)    proponowanie rozbudowy   infrastruktury dydaktycznej,
  e)    ocenianie sposobów weryfikacji efektów uczenia się oraz ich zasadności w kontekście późniejszej pracy zawodowej,
  f)    wskazywanie obszarów podejmowanych tematów prac dyplomowych oraz projektów rozwojowych Uczelni,
  h)    współpraca z kołami naukowymi
  i)    analizowanie dostępnych zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktyczno – naukowych.

 

SKŁAD RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH

 

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Mgr Agnieszka Kadecka – Dyrektor ds. pielęgniarstwa Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – przewodniczący Rady Pracodawców

Mgr Aleksandra Świeżawska – Koordynator ds. pielęgniarstwa Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Mgr Małgorzata Tokarska – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

Mgr Iwona Drążkiewicz – Firma Iwo-Edu-Med, Zespół Policealnych Szkół Medycznych w Płońsku